Công tác nghiên cứu khoa học góp phần phát triển nội lực NHCSXH

14/01/2021
(VBSP News) Ngày 13/1/2021, Hội đồng Khoa học NHCSXH đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2021. Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng khoa học NHCSXH Dương Quyết Thắng chủ trì phiên họp.
6X0A2495

Quang cảnh phiên họp

Thay mặt Thường trực Hội đồng nghiên cứu khoa học NHCSXH, TS. Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo cho biết: Năm 2020, công tác nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Số lượng đề tài cấp chi nhánh NHCSXH năm 2020 đã được đăng ký nghiên cứu nhiều hơn. Tình hình triển khai thực hiện các đề tài được bài bản và nghiêm túc. Năm 2020, Hội đồng đã tuyển chọn và phê duyệt 12 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó, có 06 đề tài cấp hệ thống, 06 đề tài cấp chi nhánh. Các đề tài được phê duyệt nghiên cứu đều có tính thực tiễn cao, xuất phát từ yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý và tác nghiệp thực tiễn tại NHCSXH, đáp ứng nhu cầu hoạt động của NHCSXH thời gian tới trong các lĩnh vực quan trọng như: kế toán tài chính, nguồn vốn, tín dụng, công nghệ thông tin, truyền thông… Hội đồng cũng đã tổ chức nghiệm thu, thực hiện thẩm định và công nhận 07 đề tài.  Bên cạnh đó, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiên cứu khoa học cho 632 cán bộ của 63 chi nhánh tỉnh, thành phố, Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Đào tạo.

Các đề tài, sáng kiến được nghiệm thu, đánh giá bài bản, nghiêm túc. Việc thẩm định các đề tài cấp chi nhánh sau khi nghiệm thu tại cơ sở đã đánh giá đúng chất lượng nghiên cứu của đề tài, tăng tác dụng thiết thực phục vụ công tác tham mưu về mặt chuyên môn cho Ban lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của toàn hệ thống. Các đề tài sau khi được nghiệm thu đã được phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong hệ thống thông qua việc đăng tải tóm tắt nội dung lên Website NHCSXH và báo cáo kết quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động NHCSXH.

Kết luận tại phiên họp, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội đồng khoa học NHCSXH đạt được trong năm 2020 đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống NHCSXH. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được thực hiện đồng đều ở các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống, nhiều đơn vị chưa có đề tài NCKH…

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, Tổng Giám đốc yêu cầu Hội đồng tập trung nghiên cứu, tổ chức Hội thảo xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 nhằm hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học trong hệ thống NHCSXH. Tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống; hỗ trợ các chi nhánh để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu tại cơ sở. Giám sát quá trình thực hiện và tổ chức đánh giá, nghiệm thu đúng tiến độ các đề tài cấp hệ thống và cấp chi nhánh đã được phê duyệt.

“Mỗi đơn vị phải coi trọng công tác nghiên cứu và đưa vào chương trình hành động, thi đua. Các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải triển khai và ứng dụng hiệu quả hơn nữa trong thực tế, có như vậy mới khuyến khích và tạo động lực để mỗi cá nhân, đơn vị tham gia nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động NHCSXH”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

PV

Các tin bài khác