Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

21/12/2020
(VBSP News) Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21/12/2020, NHCSXH tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đính huy hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của NHCSXH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đính huy hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của NHCSXH

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Đức Đam - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chức mừng NHCSXH đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên BTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH; đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng, nguyên Chủ tịch HĐQT NHCSXH; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW;  đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế TW; đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện Bộ, Ban, ngành TW, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố, TCTD Nhà nước.

Về phía NHCSXH, tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH; đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH; các đồng chí Ủy viên HĐQT NHCSXH cùng các đồng chí nguyên Lãnh đạo NHCSXH.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH là tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi tín dụng chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 của NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết: NHCSXH đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt bình quân 10%/năm. Quy mô tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách tăng gấp 2,6 lần, từ 90.400 tỷ đồng năm 2010 lên 235.661 tỷ đồng ước đến thời điểm 31/12/2020. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt mục tiêu Chiến lược phát triển, nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân khoảng 10%/năm. Quy mô tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng gấp 2,5 lần, từ 89.462 tỷ đồng năm 2010 lên 226.264 tỷ đồng ước đến thời điểm 31/12/2020, với gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, trong đó đối với dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 56.344 tỷ đồng (chiếm 25%/tổng dư nợ), tín dụng chính sách đã đến 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn của toàn hệ thống luôn thấp hơn nhiều so với mục tiêu của Chiến lược phát triển, đến hết năm 2020, nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm khoảng dưới 1%/tổng dư nợ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, đã có trên 21,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 504.565 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần giúp gần 3,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 2 triệu lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm; giúp 1,5 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 11,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng gần 43,5 nghìn căn nhà tránh bão, vượt lũ cho hộ gia đình vùng miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, gần 327 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, gần 13 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 43 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Điều phối viên quốc gia về lĩnh vực tài chính của Ngân hàng thế giới (WB) Ketut Kusuma tại Việt Nam tham luận tại Hội nghị

Điều phối viên quốc gia về lĩnh vực tài chính của Ngân hàng thế giới (WB) Ketut Kusuma tại Việt Nam tham luận tại Hội nghị

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu NHCSXH đã đạt được, đặc biệt trong những năm gần đây với việc đang vay gần 6,5 triệu hộ gia đình với dư nợ hơn 10 tỷ Đô la Mỹ thông qua mạng lưới toàn quốc bao gồm 63 chi nhánh tỉnh, 625 Phòng giao dịch huyện, 10.426 điểm giao dịch ở cấp xã và gần 173.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Ketut Kusuma - Điều phối viên quốc gia về lĩnh vực tài chính của Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam chia sẻ: Thông qua mạng lưới này, NHCSXH đã tiếp cận khoảng 92% tổng số hộ vay tiềm năng và chiếm tới 87% giá trị tổng các khoản vay trong thị trường tài chính vi mô.

Có thể khẳng định Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 đã được triển khai thực hiện thành công, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra. NHCSXH đã trở thành người bạn đồng hành hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, những người không đủ điều kiện để tiếp cận với vốn tín dụng thương mại, có cơ hội để tiến lên cùng với sự phát triển của xã hội. Và với thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 13/11/2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 2015/QĐ-CTN về việc phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng chứng nhận “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng chứng nhận “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, sau gần 35 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vị thế và uy tín trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá tiếp tục diễn ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu phát triển hạ tầng và xử lý ô nhiễm môi trường; chênh lệch giàu - nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng, miền, địa phương có xu hướng giãn rộng. Vì vậy, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện cần tiếp tục phát huy được hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức và phương thức quản lý, tiếp tục bố trí, tăng cường nguồn lực để đáp ứng vốn cho thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo các nội dung của thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để phát triển theo hướng tự chủ, ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

Theo đó, NHCSXH căn cứ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020, định hướng phát triển của đất nước, chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, để xây dựng chiện lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030,bảo đảm tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; các Bộ, ngành, tham mưu, đề xuất để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tập trung nguồn lực cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Ngoài ra, NHCSXH phát huy kết quả, thành quả đã đạt được, tiếp tục đồng hành, nắm bắt kịp thời nguyện vọng của người dân theo đúng phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”; thực hiện sâu sắc hơn mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng đặc thù phù hợp với thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam; chú trọng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; cung cấp các dịch vụ cơ bản phù hợp với đối tượng khách hàng của NHCSXH.

Việt Hải - Thùy Trang - Hữu Trung

Các tin bài khác