NHCSXH tổng kết Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

(VBSP News) Ngày 21/12/2020, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận Danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng TW tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.