NHCSXH đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới (VTV1 - 19h - 21/12/2020)