Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng Bằng khen cho NHCSXH

23/02/2021
(VBSP News) Ngày 23/02/2021, tại Hội sở chính NHCSXH, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao tặng Bằng khen cho tập thể NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Giám đốc Ban Kế hoạch nguồn vốn NHCSXH Nguyễn Minh Phương vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình phát triển ngành Kế hoạch và đầu tư Việt Nam.
3a

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ NHCSXH và đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào NHCSXH, ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của NHCSXH.
Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công hằng năm, trong đó có nguồn vốn ngân sách Nhà nước được phân bổ cho NHCSXH để bố trí nguồn ngân sách Nhà nước cho tín dụng chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác bao gồm: vốn điều lệ, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý và vốn cấp thực hiện một số chương trình tín dụng cho NHCSXH.
Thời gian qua, trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành đã quan tâm, tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên dành nguồn lực để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao năng lực tài chính cho ngân hàng để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.
NHCSXH đã tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan khác trong việc đưa ra các giải pháp để tập trung huy động các nguồn lực tài chính, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần huy động nguồn vốn và tạo các điều kiện tín dụng ưu đãi phù hợp để cho vay đối tượng chính sách, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội như: cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; nâng mức cho vay chương trình tín dụng HSSV, chương trình NS&VSMTNT; tham mưu lãi suất thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội; các chính sách hỗ trợ trong phòng chống dịch Covid-19.
Nhờ đó, NHCSXH đã tổ chức, triển khai thực hiện, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó trên 90% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo. NHCSXH cũng đã chú trọng ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

1a

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao tặng Bằng khen cho NHCSXH.

Các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện cho nhiều đối tượng với mục tiêu đa dạng, đã tạo nên bước đột phá về cải thiện điều kiện sống, giáo dục, môi trường và việc làm cho người nghèo, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, tập hợp lực lượng, phát triển hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 5,23% (năm 2018), 3,75% (năm 2019) và khoảng 2,75% (năm 2020).

2a

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao tặng Bằng khen cho Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (trái) và Giám đốc Ban Kế hoạch nguồn vốn Nguyễn Minh Phương

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, để đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2020, NHCSXH đã nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với NHCSXH.
Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Thời gian tới, NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

PV

Các tin bài khác