Hội CCB thực hiện tốt công tác ủy thác vốn tín dụng chính sách

12/06/2019
(VBSP News) Thời gian qua, Hội CCB phường 3, TX Ngã Năm (Sóc Trăng) đã tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ ủy thác với NHCSXH. Điểm đáng chú ý là kết quả hoạt động ủy thác do hội quản lý đạt chất lượng tốt.
Nguồn vốn ưu đãi được bà con sử dụng đúng mục đích nên phát huy hiệu quả

Nguồn vốn ưu đãi được bà con sử dụng đúng mục đích nên phát huy hiệu quả

Để chất lượng tín dụng chính sách ngày càng nâng cao, Hội CCB phường 3 đã tổ chức thực hiện tốt các công đoạn ủy thác cho vay. Hội tích cực tham mưu cho UBND phường 3 và phối hợp chặt chẽ với NHCSXH TX Ngã Năm tìm các biện pháp xử lý, đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn; đồng thời triển khai cho vay kịp thời nguồn vốn mới, nguồn vốn thu hồi.

Chủ tịch Hội CCB phường 3 Nguyễn Công Hầu cho biết, sau khi nguồn vốn được phân bổ, hội tổ chức họp chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn để tổng hợp nhu cầu của tổ viên và tiến hành họp tổ để bình xét cho vay; đồng thời hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư vào SXKD. Bên cạnh đó, hàng năm, Hội CCB phường tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn và cũng như việc sử dụng vốn vay của hộ vay; trên cơ sở đó giúp hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gần đây, để nâng cao chất lượng tín dụng, Hội CCB phường 3 thường xuyên chỉ đạo Tổ tiết kiệm và vay vốn nắm chắc tình hình nợ đến hạn phân kỳ, hạn cuối để đôn đốc thu hồi hộ vay trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, hàng năm, hội phối hợp NHCSXH TX Ngã Năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ về cho vay; vận động hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, giúp hộ vay có kiến thức sử dụng vốn vay SXKD tăng nguồn thu nhập, có tiền trả nợ gốc, đóng lãi đúng thời hạn. Trong vòng 15 ngày khi hộ vay nhận vốn, hội phối hợp với các đoàn thể, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đi khảo sát xem hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích vốn vay hay không. Vì vậy, tỷ lệ nợ quá hạn do hội nhận ủy thác giảm đáng kể, không có nợ quá hạn phát sinh.

Hiện nay, Hội CCB phường 3 quản lý 7 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 270 hộ còn dư nợ. Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện vốn vay của các hộ dân, hầu hết vốn vay được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhiều hộ vay đã biết tận dụng vốn vay đầu tư có hiệu quả, giúp nâng cao mức sống, từ khó khăn vươn lên khá giả.

Tiêu biểu như gia đình chị Trần Thị Thùy Dương ở khóm Vĩnh Sử đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Chị Dương tâm sự: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội CCB, gia đình tôi được vay vốn NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Sau khi vay vốn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng NHCSXH phụ trách địa bàn thường xuyên đến kiểm tra, tư vấn để gia đình sử dụng vốn vay hiệu quả. Gia đình tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp và NHCSXH để được vay tăng thêm vốn đầu tư mở rộng mô hình”.

Để thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, ngoài sự nỗ lực của các hội nhận ủy thác và hộ vay thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền quyết định đến chất lượng tín dụng tại địa phương. Chủ tịch UBND phường 3 Nguyễn Quốc Trãi cho biết: “Chúng tôi xác định tín dụng chính sách là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ trực tiếp cho công tác giảm nghèo”. Từ đó, việc chỉ đạo triển khai và giám sát toàn bộ hoạt động tín dụng trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, tạo mọi điều kiện cho các hội, đoàn thể phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm. Nếu tổ nào có nguy cơ rớt xuống yếu kém thì trực tiếp gặp gỡ, làm việc với họ để có phương pháp giải quyết, nâng cao chất lượng các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong các buổi họp giao ban, ngoài các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia họp, các khóm cũng trực tiếp tham gia họp, cán bộ giảm nghèo chấm công để đánh giá, xếp loại Tổ tiết kiệm và vay vốn và các khóm thực hiện tốt để làm cơ sở cho công tác thi đua khen thưởng.

Thời gian tới, Hội CCB phường 3, TX Ngã Năm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, đủ điều kiện, đảm bảo khả năng trả nợ vay; đặc biệt là hộ vay phải có phương án rõ ràng, hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm khi vay vốn; quan tâm xử lý kịp thời các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, hỗ trợ hộ vay giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh Kim Thoa

Các tin bài khác