Tín dụng chính sách tại Anh Sơn góp phần bảo đảm an sinh xã hội

10/06/2019
(VBSP News) Nhằm góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, thời gian qua NHCSXH huyện Anh Sơn (Nghệ An) không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Hộ nghèo ở Anh Sơn sử dụng vốn vay ưu đãi vào chăn nuôi

Hộ nghèo ở Anh Sơn sử dụng vốn vay ưu đãi vào chăn nuôi

Đến ngày 31/5/2019, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH huyện Anh Sơn đạt 439 tỷ đồng, với hơn 11 nghìn hộ đang còn dư nợ. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, phong trào phát triển sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình không ngừng lan rộng, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá, như: gia đình anh Phan Trọng Sơn thôn 3/2, xã Đỉnh Sơn được vay 50 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư trồng cam với diện tích 1ha. Nhờ công vun vén chăm sóc cây cam được mùa năm nay sẽ cho thu hoạch mùa đầu tiên với sản lượng khoảng 25 tấn quả.

Hay như gia đình thương binh Hoàng Văn Cầm thôn 8, xã Lĩnh Sơn vay 50 triệu đồng để đầu tư khu chuồng trại chăn nuôi trâu, bò gà, khu ao thả cá giống, cá thịt với diện tích gần 6ha; phát triển nguyên liệu giấy, nguyên liệu hương… Hằng năm, trang trại của gia đình ông cung cấp cho thị trường hàng tấn cá và hàng tấn nguyên liệu giấy.

Chủ tịch UBND xã Tường Sơn Trần Trung Tuyến cho biết, các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai đã góp phần rất lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội , tạo công ăn việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Bên cạnh việc hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thì tín dụng chính sách còn góp phần giúp cho nhiều hộ đồng bào DTTS giữ gìn được nghề truyền thống, như mô hình làng nghề truyền thống của chị em xã Thành Sơn.

Nguồn vốn ưu đãi giúp đồng bào DTTS ở Anh Sơn giữ gìn nghề truyền thống

Nguồn vốn ưu đãi giúp đồng bào DTTS ở Anh Sơn giữ gìn nghề truyền thống

Phó Giám đốc NHCSXH huyện Anh Sơn Lê Thế Chung cho biết: Những năm qua, NHCSXH huyện đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc truyền tải vốn tín dụng chính sách. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; nhiều HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; hàng trăm lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động,… Đến nay, tín dụng chính sách đã lan tỏa đến 100% thôn, bản và mở rộng đến nhiều đối tượng giúp cho người dân trên địa bàn huyện được dễ dàng tiếp cận vốn vay, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống.

Với trách nhiệm được giao giúp người nghèo và các đối tượng chính sách, trong thời gian tới NHCSXH huyện Anh Sơn phấn đấu đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, góp phần cùng cả hệ thống thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Phương Thanh

Các tin bài khác