NHCSXH làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới TW

04/06/2019
(VBSP News) Sáng 04/6/2019, NHCSXH đã có buổi làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới TW do Cục trưởng - Chánh Văn phòng Nguyễn Minh Tiến làm Trưởng đoàn để chuẩn bị cho kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và thảo luận, nghiên cứu một số cơ chế, chính sách tín dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau năm 2020. Dự buổi làm việc có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý; Lãnh đạo các đơn vị tại trụ sở chính NHCSXH; một số Vụ, Cục thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH triển khai thực hiện đã góp phần giúp người dân các xã xây dựng nông thôn mới đạt một số tiêu chí như việc làm, giáo dục đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí nhà ở dân cư… Thông qua nguồn vốn đã thu hút và tạo việc làm cho trên 282 nghìn lao động, trong đó có 8.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 115 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, góp phần xây dựng trên 1,8 triệu công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 76 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng ĐBSCL.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng doanh số cho vay của NHCSXH tại các xã xây dựng nông thôn mới đạt 123 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 61% tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng. Tổng dư nợ tại các xã nông thôn mới đạt trên 123 nghìn tỷ đồng, với hơn 5,4 triệu khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân 18,6 tỷ đồng/xã. Với số vốn tín dụng chính sách, tại các xã nông thôn mới đã có trên 4,7 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH và theo báo cáo của Bộ NN&PTNT đến hết năm 2018, cả nước có 3.787 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với đó thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước đạt từ 34 - 35 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, NHCSXH đã phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động của các hội, đoàn thể nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phối hợp hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và góp ý nhiều ý kiến về định hướng xây dựng khung cơ chế chính sách tín dụng cho chương trình giai đoạn sau năm 2020; báo cáo chuyên đề của NHCSXH tại Hội thảo chuyên đề về huy động nguồn lực và Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS và Kế hoạch tổ chức Hội thảo hiệu quả tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết, gần 17 năm hoạt động, NHCSXH đã tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. NHCSXH mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho NHCSXH nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nghèo bền vững.

Đánh giá cao về những nỗ lực của NHCSXH trong việc chuyển tải và quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới TW Nguyễn Minh Tiến cho biết, để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới là phải vận động thay đổi nhận thức của người dân theo tinh thần hợp tác, tự lực, tự cường, tạo được ra nhiều việc làm cho địa phương, giúp nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và thực hiện có hiệu quả các tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó tín dụng chính sách có vai trò rất quan trọng.

Trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến đề nghị NHCSXH chủ động đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ có cơ chế cho vay phù hợp các chương trình tín dụng mà NHCSXH được giao để hỗ trợ kịp thời, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn đầu tư SXKD.

PV

Các tin bài khác