Hoạt động của NHCSXH khiến nhiều nước chỉ có thể ghen tỵ

05/09/2018
(VBSP News) Chia sẻ bên lề Hội thảo quốc tế “Thông lệ tốt nhất về tài chính nông nghiệp, nông thôn vì người nghèo - kinh nghiệm của Việt Nam”, TS. Prasun Kumar Das - Tổng Thư ký Hiệp hội các tổ chức tín dụng châu Á - Thái Bình Dương (APRACA) cho rằng, trên nhiều phương diện, hoạt động của NHCSXH phản ánh “cách thức Việt Nam” độc đáo để đạt được các mục tiêu đề ra một cách nhất quán - một thành tựu mà nhiều nước trong khu vực chỉ có thể ghen tỵ.
Tổng Thư ký APRAC Prasun Kumar Dastrả lời phóng viên các cơ quan báo chí

Tổng Thư ký APRAC Prasun Kumar Dastrả lời phóng viên các cơ quan báo chí

Phóng viên: APRACA đã đóng góp như thế nào đối với phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, thưa ông?

TS. Prasun Kumar Das:APRACA thành lập năm 1977 là Hiệp hội khu vực của các tổ chức tài chính phát triển có chung mong muốn tăng cường tiếp cận tài chính cho nông dân, ngư dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cộng đồng nông thôn thông qua hoạt động nghiên cứu, nâng cao năng lực, tư vấn và chia sẻ kiến thức; APRACA cũng là tổ chức thành viên của một số hiệp hội toàn cầu khác (AFRACA, NENARACA, ALIDE and CICA) với chung mục đích đưa tài chính nông nghiệp, nông thôn đến với những người nghèo khó nhất để đạt các mục tiêu thiên niên kỷ. Hiện nay APRACA có 83 tổ chức thành viên tại 24 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 5 văn phòng (Thư ký tạiBangkok, Trung tâm đào tạo tại Manila, Dịch vụ tư vấn tại Jakarta, Xuất bản tại Mumbai và Trung tâm nghiên cứu tại Bắc Kinh).

APRACA đóng góp vào sự phát triển của tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam chủ yếu thông qua 5 trụ cột hành động, bao gồm: Trụ cột số 1: Đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách; Trụ cộtsố 2: Xây dựng năng lực và thể chế; Trụ cột số 3: Triển khai các dự án; Trụ cột số 4: Nghiên cứu phát triển và tư vấn; Trụ cột số 5: Quản lý kiến thức chung.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia tích cực vào phát triển tài chính nông nghiệp nông thôn để mang lại sự phát triển toàn diện trên toàn quốc và đã tuân thủ các nguyên tắc của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

APRACA đang hỗ trợ hai ngân hàng (VBSP and VBARD) xây dựng năng lực để đạt các mục tiêu đó thông qua trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức khác, thông qua tham quan các mô hình thành công nhất và đào tạo cán bộ. APRACA cũng hỗ trợ hai tổ chức thành viên ở Việt Nam để xây dựng các thể chế ở nông thôn nhằm cung cấp tín dụng cần thiết cho việc phát triển và khởi nghiệp.

APRACA cam kết ủng hộ mọi sáng kiến ở Việt Nam để cải thiện dòng chảy tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ những cộng đồng đang sống phụ thuộc vào thời tiết ở đất nước này.

Phóng viên: Ông có thể cho biết ý kiến đánh giá về “Phương pháp cung cấp tín dụng đặc thù” mà NHCSXH đang áp dụng ở Việt Nam?

TS. Prasun Kumar Das:NHCSXH là tổ chức chiếm ưu thế nổi bật trong cung cấp tín dụng cho khoảng 6,7 triệu người vay và gần 7 triệu người gửi tiết kiệm thường xuyên tính tới tháng 6 năm 2018. Thị phần của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính vi mô chiếm khoảng 80% về lượng khách hàng và khoảng 70% về dư nợ. Với gần 7 triệu người gửi tiết kiệm thường xuyên, NHCSXH đang là tổ chức có khả năng huy động tiết kiệm hiệu quả nhất trong số các đơn vị chủ chốt cung cấp dịch vụ tài chính vi mô với 70% thị phần. Điều này có được nhờ vào phương pháp tiếp cận khách hàng rất đặc thù của NHCSXH.

Bạn có thể thấy chủ yếu phương pháp tiếp cận độc đáo của NHCSXH dẫn đến Việt Nam có một trong những hệ thống phân phối tín dụng vi mô rộng lớn nhất trên thế giới. Thành tựu này đạt được thông qua việc NHCSXH có độ tiếp cận sâu rộng đến 6,7 triệu khách hàng nhờ sự tập trung hướng tới nhóm đối tượng khách hàng vay chính sách kết hợp với việc cung cấp tín dụng “tại chỗ” và bao phủ gần 11.000 xã thông qua mạng lưới Điểm giao dịch cấp xã, có đội ngũ nhân viên giao dịch hằng tháng. Đồng thời, chi phí cung cấp tín dụng thấp, việc thu nợ và xử lý nợ quá hạn của khách hàng được thực hiện thông qua việc duy trì họp hằng tháng của trên 180 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn và sự hỗ trợ có trả phí cho các tổ chức đoàn thể trong việc vận động, tuyên truyền, đào tạo khách hàng, thành lập nhóm cũng như hoạt động thu lãi.

Có thể khẳng định rằng vai trò của NHCSXH trong xóa đói, giảm nghèo là rất đáng kể, nhưng cũng phải kể đến nỗ lực của Chương trình xóa đói, giảm nghèo tổng thể của Chính phủ. Bởi vì bên cạnh NHCSXH, còn phải kể đến “cách thức Việt Nam” của Chính phủ theo đuổi một cách kiên định và thống nhất chương trình này là lý do chính của một trong những thành tựu xóa đói, giảm nghèo nhanh nhất khu vực.

Nhờ có NHCSXH, hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở vùng nông thôn tiếp cận dễ dàng với dịch vụ tài chính ngân hàng

Nhờ có NHCSXH, hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở vùng nông thôn tiếp cận dễ dàng với dịch vụ tài chính ngân hàng

Phóng viên: Ông cho biết một vài đánh giá và bình luận của ông với tư cách Tổng Thư ký Hiệp hội APRACA về vai trò của NHCSXH trong tiến trình xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam. APRACA có thể rút ra bài học gì để phổ biến cho các thành viên hiệp hội?

TS. Prasun Kumar Das:Về mặt tích cực, NHCSXH đã tạo ra một hệ thống cung cấp tín dụng và thu nợ hiệu quả, làm giảm chi phí giao dịch cho khách hàng và bản thân ngân hàng đồng thời đạt được mức độ bao phủ ấn tượng đến tận cấp xã. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ, ngân hàng đã phối hợp với UBND địa phương và các tổ chức đoàn thể từ cấp Trung ương đến địa phương. Qua các báo cáo cho thấy rõ ràng rằng việc lựa chọn khách hàng tương đối minh bạch và tỷ lệ thất thoát dường như chỉ là ngoại lệ chứ không phải phổ biến. Trên nhiều phương diện, hoạt động của NHCSXH phản ánh “cách thức Việt Nam” độc đáo của việc theo đuổi một chính sách dành riêng, kiên định và gắn kết từ cấp quốc gia đến cấp xã để đạt được các mục tiêu đề ra một cách nhất quán - một thành tựu mà nhiều nước trong khu vực chỉ có thể ghen tỵ.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

PV lược ghi

Các tin bài khác