Hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi của Chính phủ

24/02/2013
(VBSP) Ngày 23/02/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Theo đó, hộ cận nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi của Chính phủ.
Ho_can_ngheo[1]

Theo thống kê, hiện cả nước còn hơn 1,5 triệu hộ cận nghèo

Thủ tướng Chính phủ giao NHCSXH thực hiện cho vay hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. 

Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do NHCSXH và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ. 

Về lãi suất, Quyết định nêu rõ: Lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Còn thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. 

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay đối với hộ cận nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo. 

Cũng trong quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHCSXH phải xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ cận nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2013.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác