Hiệu quả từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ở Bỉm Sơn

10/09/2018
(VBSP News) Với tiềm năng của một thị xã công nghiệp đang có những bước phát triển nhanh, cơ cấu ngành nghề, lao động đang có những chuyển dịch nhất định..., những năm gần đây, NHCSXH TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã và đang đẩy mạnh cho vay vốn chương trình giải quyết việc làm mang lại hiệu quả cao.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH TX Bỉm Sơn, ông Nguyễn Văn Đệ đã xây dựng được chuỗi SXKD hiệu quả, giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH TX Bỉm Sơn, ông Nguyễn Văn Đệ đã xây dựng được chuỗi SXKD hiệu quả, giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương

Theo chân cán bộ NHCSXH TX Bỉm Sơn đến thăm mô hình kinh tế của ông Nguyễn Văn Đệ ở khu 7, phường Bắc Sơn chúng tôi mới hiểu hơn câu chuyện, từ nguồn vốn 50 triệu đồng chương trình  cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH TX Bỉm Sơn, ông Đệ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế với mô hình VAC trên mảnh đất rộng hơn 5.000m2. Ông Đệ cho biết, nguồn vay với mức lãi suất ưu đãi của NHCSXH cộng với các nguồn vốn huy động khác của gia đình, ông đã tập trung đầu tư quy hoạch nuôi trồng theo mô hình vườn ao chuồng hiệu quả. “Ban đầu do chưa có vốn, kinh nghiệm nên làm nhỏ, vừa làm vừa tìm hiểu đánh giá, phân tích thị trường, tìm đầu ra, dần dần mở rộng quy mô”, ông Đệ chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết để đầu tư phát triển kinh tế bền vững.

Đánh giá về nguồn vốn vay NHCSXH, ông Đệ vui mừng cho rằng: “Nguồn vốn vay không lớn nhưng là đồng vốn ưu đãi của Chính phủ. Đó vừa là nguồn hỗ trợ, là động lực nhưng cũng đồng thời là nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó cho mình phải biết phát huy giá trị từ nó”. Sau nhiều năm vay vốn đầu tư mô hình, đến nay cơ ngơi mà ông Đệ xây dựng không chỉ là nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà ông còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần chục lao động địa phương có hoàn cảnh khó khăn với mức thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, để bắt kịp với thị hiếu, thị trường, tạo thêm công ăn việc làm, ông Đệ còn xin chủ trương UBND thị xã đầu tư mô hình chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản, thực phẩm… được chấp thuận và đi vào hoạt động có hiệu quả. Trường hợp ông Đệ là khách hàng vay vốn ưu đãi hiệu quả.

Giám đốc NHCSXH TX Bỉm Sơn Lý Văn Cộng cho biế, đầu năm 2018 số hộ nghèo trên địa bàn thị xã còn 332 hộ (chiếm 2,09%), hộ cận nghèo 372 hộ (chiếm 2,34%). Đó được xem là một trong những thành quả chung cho sự nỗ lực, không thể không nhắc tới vai trò to lớn từ NHCSXH. Sắp tới, NHCSXH TX Bỉm Sơn sẽ tiếp tục phát huy thành quả, đồng thời triển khai thêm 3 chương trình tín dụng mới là chương trình cho vay thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 theo Nghị định 112/2017; Cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085 và chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Riêng chương trình cho vay giải quyết việc làm, ông Công phân tích, với tốc độ phát triển ngày càng nhanh của thị xã, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất ít, trong khi các ngành nghề dịch vụ, kinh doanh nhỏ lẻ đang ngày một phát triển thì nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã đang là một trong những đòi hỏi bức thiết mà người dân hướng tới. Nắm bắt được xu thế đó, những năm trở lại đây NHCSXH đã đang tập trung đẩy mạnh chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Theo Đình Giang Báo Văn hóa đời sống

Các tin bài khác