Hiệu quả thiết thực của nguồn vốn chính sách ở Phú Thọ

Để đồng vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên quê hương đất Tổ - Phú Thọ, trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi. Thông qua các biện pháp đồng bộ như: Tổ chức xây dựng mạng lưới Điểm giao dịch lưu động tại các xã, phường (ảnh 1 và 2), tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; song song đó, cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại, khó khăn, vất vả, thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn hộ vay vốn cách thức sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn (ảnh 3 và 4).

Hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn chính sách đó được thể hiện rõ nét ở xã Hồng Đà, huyện Tam Nông (Phú Thọ), một vùng quê thuần nông nằm bên bờ sông Hồng. Trong năm qua nhờ trên 9 tỷ đồng vốn ưu đãi của Chính phủ, xã Hồng Đà đã chuyển đổi đúng hướng cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi, giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,89% (năm 2011) xuống còn 5,5% (năm 2013) và số hộ cận nghèo cũng chỉ còn 89 hộ (giảm 30 hộ) (ảnh 5 và 6).

Trong buổi giải ngân của NHCSXH huyện Tam Nông tháng 3 vừa qua, xã Hồng Đà lại có thêm 100 hộ gia đình được vay 2,4 tỷ đồng vốn ưu đãi của các chương trình tín dụng HSSV, hộ nghèo, hộ cận nghèo,… (ảnh 7, 8, 9 và 10).

Đây nữa, là xã Yên Tập, nơi có 100% số hộ dân theo đạo thiên chúa giáo thuộc huyện miền núi Cẩm Khê (Phú Thọ) cũng được NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, hội, đoàn thể, với cả các vị linh mục, cha xứ tuyên truyền, động viên, hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác mạnh dạn vay vốn, sử dụng vốn vay hợp lý, đồng thời thực hiện nộp lãi, trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng kỳ hạn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách (ảnh 11, 12 và 13).

Được biết, Hồng Đào và Yên Tập chỉ là 2 trong tổng số 277 xã, phường trên quê hương đất Tổ, được nguồn vốn ưu đãi thúc đẩy tiến trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2013 đi qua, NHCSXH tỉnh Phú Thọ đạt doanh số cho vay 778,7 tỷ đồng với gần 40 nghìn khách hàng được vay vốn. Năm 2014, kế hoạch tổng dư nợ các chương trình tín dụng sẽ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với năm trước. “Những người làm công tác tín dụng chính sách ở tỉnh Phú Thọ quyết tâm, đồng lòng vượt khó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn để chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, góp phần xây dựng vùng đất Tổ giàu đẹp, no ấm”, Giám đốc NHCSXH tỉnh Nguyễn Hồng Thao khẳng định.