Hà Nội tăng cường hỗ trợ phát triển thị trường lao động

08/02/2023
(VBSP News) Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Nguoi-Dan-Lam-Thu-Tuc-Vay-V (1)

Người dân Thủ đô nhận nguồn vốn giải ngân ngay tại Điểm giao dịch xã

Theo kế hoạch này, năm 2023, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%. Để đạt mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được UBND thành phố Hà Nội đề ra như: Hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ về lao động và chuyên gia, hỗ trợ phát triển thị trường lao động; giải quyết việc làm thông qua các nhóm giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao địch việc làm thành phố.
Đồng thời, thành phố tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, khai thác tối đa nhu cầu lao động tại các thị trường mới tiềm năng cũng như các thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong các lĩnh vực và các nghề mới, đòi hỏi trình độ cao cả về tay nghề và ngoại ngữ…
Giải pháp nữa cũng được thành phố Hà Nội đề cập là nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội. Trong trường hợp không đáp ứng đủ nguồn lực, cần có cơ chế linh hoạt tạo thuận lợi cho chi nhánh huy động các nguồn lực đề tăng nguồn vốn vay.
Theo kế hoạch, trong quý I/2023, thành phố sẽ tổ chức 56 phiên giao dịch việc làm, trong đó 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày; 1 phiên giao dịch việc làm online; 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề; 1 phiên giao dịch việc làm lưu động.
Cùng với đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh NHCSXH thành phố để bổ sung cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 432 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7.200 lao động. Chỉ tiêu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 500 lao động.
Trong quý II/2023, thành phố sẽ tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó 58 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 3 phiên giao dịch việc làm lưu động.
Cùng với đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh NHCSXH thành phố để bổ sung cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 833 tỷ đồng, tạo việc làm cho 13.900 lao động; đưa 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong quý III/2023, thành phố sẽ tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó 59 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 3 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.
Cùng với đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh NHCSXH thành phố để bổ sung cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 767 tỷ đồng, tạo việc làm cho 12.800 lao động; đưa 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong quý IV/2023, thành phố dự kiến tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó 60 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, 2 phiên giao dịch việc làm chuyên đề.
Cùng với đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh NHCSXH thành phố để bổ sung cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 313 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.200 lao động; đưa 1.200 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phạm Diệp

Các tin bài khác