Hà Nam tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

24/05/2024
(VBSP News) Gần 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thực hiện công tác huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng cho các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn.
hanam1

NHCSXH là địa chỉ vay vốn tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Hà Nam

Điểm nổi bật sau gần 10 năm đưa Chỉ thị số 40-CT/TW vào cuộc sống ở vùng châu thổ sông Hồng này là tín dụng chính sách được ghi nhận trong các Nghị quyết, kế hoạch, lịch trình công tác thường xuyên từ các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác huy động tạo lập nguồn lực và quản lý, sử dụng nguồn vốn chính sách đạt kết quả cao.
Ngành Lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương, thực hiện đúng quy định, chính xác việc điều tra, rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo thuận lợi cho chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai cho vay đúng đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình ngân sách của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Tại tỉnh Hà Nam hiện nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang chi nhánh NHCSXH tỉnh để bổ sung cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 195 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng, gấp 18,86 lần so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Nguồn vốn góp phần đắc lực nâng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại chi nhánh đạt 3.335 tỷ đồng, tăng 2.041 tỷ đồng so với 10 năm trước đây.
Sự tham gia của hầu hết Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện và chính quyền tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, cũng như ưu tiên dành diện tích trụ sở làm việc để tổ chức thực hiện phiên giao dịch xã… đã góp phần không nhỏ nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của NHCSXH tại địa phương, bảo đảm công tác tín dụng chính sách được minh bạch, công khai, mọi người dân được cùng thực hiện và tham gia giám sát.
Từ sự quan tâm, phối hợp trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của địa phương, những cán bộ tín dụng chính sách ở tỉnh Hà Nam đã luôn tận tụy, tận tâm đưa nhanh nguồn vốn ưu đãi tới đúng đối tượng thụ hưởng, đến tận làng trên xóm dưới, hỗ trợ đắc lực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới địa phương.

hanam2

Vốn chính sách giúp các hộ dân xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân đầu tư mô hình trồng nấm

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lê Thị Kim Dung cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện mạnh mẽ Chỉ thị số 40-CT/TW, đến ngày 30/4/2024, chi nhánh đã hỗ trợ cho gần 191.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng được vay vốn, với tổng số tiền đạt 7.132 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho trên 30.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 21.000 lao động; giúp trên 14.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn yên tâm học tập; xây dựng, cải tạo được gần 160.000 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, hỗ trợ 58 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất kinh doanh tạo việc làm để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…
Chỉ thị số 40-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, nhân dân về tín dụng chính sách xã hội, tập trung huy động nguồn lực của địa phương để cùng với các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước do NHCSXH tổ chức thực hiện, góp phần đắc lực giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên trong sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đông Dư

Các tin bài khác