Giám sát việc triển khai nguồn vốn địa phương cho vay ưu đãi

21/03/2019
(VBSP News) Năm 2019, tỉnh Quảng Bình bố trí dành 13 tỷ đồng ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH lên 54,7 tỷ đồng.
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi làm việc

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi làm việc

Thực hiện kế hoạch giám sát 364/KH-ĐGS của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với một số đơn vị về giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2018, trong đó có nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh Quảng Bình để cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, giai đoạn 2013 - 2018, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sáchcấp  huyện chuyển sang NHCSXH là 29,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn từ ngân sách tỉnh chuyển sang 20,16 tỷ đồng. Năm 2019, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH là 13 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh Quảng Bình là 54,7 tỷ đồng.

Với nguồn vốn trên, NHCSXH đã tham mưu ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH: Đối tượng được vay vốn quy định theo quy chế là hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động vay vốn giải quyết việc làm.

Thống kê giai đoạn 2013 - 2018, doanh số cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 73,1 tỷ đồng với gần 2,9 nghìn lượt hộ vay vốn, mức cho vay bình quân 26 triệu đồng/hộ. Trong đó, cho vay hộ cận nghèo 284 hộ, số tiền 7,8 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 2,6 nghìn lao động với số tiền 65,3 tỷ đồng.

NHCSXH tỉnh Quảng Bình giải ngân cho bà con ngay tại Điểm giao dịch xã

NHCSXH tỉnh Quảng Bình giải ngân cho bà con ngay tại Điểm giao dịch xã

NHCSXH Quảng Bình đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt cho vay, việc thu hồi nợ, thu lãi tại NHCSXH nơi cho vay và tại các Điểm giao dịch xã theo định kỳ hàng tháng, các hộ vay vốn đã chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi khi đến hạn, nguồn vốn thu hồi NHCSXH thực hiện cho vay quay vòng đối với các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư lồng ghép được các chương trình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách thức làm ăn. Các hộ nghèo và đối tượng chính sách được nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực, tự vươn lên trong sản xuất kinh doanh để tạo thu nhập, nhằm giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Và cũng chính từ hoạt động cho vay vốn của NHCSXH góp phần xây dựng tình đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương ghi nhận nỗ lực và kết quả mà NHCSXH chi nhánh Quảng Bình đã đạt được trong những năm qua về thực hiện tín dụng chính sách và tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 9/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu NHCSXH tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt Quy chế cho vay theo quy định, thường xuyên công khai minh bạch tài chính hoạt động hàng năm.

Nguyễn Tuấn

Các tin bài khác