Ban Kinh tế Trung ương làm việc với NHCSXH

11/03/2019
(VBSP News) Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do bà Tống Thu Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ xã hội làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với NHCSXH vào sáng 11/3/2019 tại Hà Nội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát, Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện Lãnh đạo các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo NHCSXH.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm mục đích xây dựng Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, mục tiêu chính của báo cáo là đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW tại các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ủy và việc ban hành các văn bản liên quan; kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới.

Thông qua sơ kết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, các tổ chức và cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

PV

Các tin bài khác