Đồng vốn ưu đãi tiếp sức CCB làm giàu

23/06/2021
(VBSP News) Giai đoạn 2016 - 2021, Hội CCB các cấp ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên đẩy mạnh SXKD, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Đặc biệt là qua thực hiện phong trào “CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực SXKD.

CCB huyện Ninh Phước vay vốn NHCSXH để nuôi dê

CCB huyện Ninh Phước vay vốn NHCSXH để nuôi dê

Nhờ thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay NHCSXH, kết hợp với vốn tự có của gia đình, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư trồng nho, táo, chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo…, có thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm. Giữa tháng 5, theo chân ông Võ Thanh Sơn - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phước Dân, chúng tôi đến gặp CCB Nguyễn Ngà, hội viên khu phố 10, một CCB sản xuất giỏi. Anh Ngà cho biết đang nuôi đàn dê (16 con), cừu (18 con), cứ mỗi năm, 2 lứa nuôi xuất chuồng, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Ngoài anh Nguyễn Ngà, còn có các hội viên như Phạm Văn Hành, Nguyễn Thiên Đình, Trần Văn Toàn, Nguyễn Viết Hoàng, Nguyễn Văn Đại, Đỗ Minh Thắng, Phan Thạch…, cũng từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, đã chăm lo con cái học hành, có việc làm ổn định và thành đạt… Đặc biệt có hội viên Đỗ Thanh Toàn, hội viên CCB khu phố 1, với mô hình kinh tế trang trại (mít, bưởi và trồng rừng bạch đàn) quy mô trên 22ha, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, được coi là điển hình phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội Cựu chiến binh thị trấn và huyện.

Qua phong trào CCB phát triển kinh tế gia đình, xóa nhà tạm, giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, không chỉ thị trấn Phước Dân mà cả các xã cũng xuất hiện một số tấm gương hội viên CCB tiêu biểu. Đơn cử như Hội Cựu chiến binh xã An Hải có hội viên Hoàng Trọng Dõng ở thôn Long Bình 1, kinh doanh hàng tiêu dùng, đại lý nước giải khát; hội viên Châu Văn Mắng ở thôn Tuấn Tú, trồng 5 sào măng tây xanh theo mô hình tưới nước tiết kiệm. Hội CCB xã Phước Hải có hội viên Nguyễn Văn Nhiên, Nguyễn Kẹp ở thôn Hòa Thủy, thực hiện mô hình nuôi dông trên cát (diện tích hồ nuôi 2.000m² ) có 4 hội viên tham gia. Hội Cựu chiến binh xã Phước Hậu có hội viên Dương Lại, Lê Văn Do chuyển đổi cây trồng từ lúa sang trồng táo và nho, lãi suất cao gấp 3 lần so với cây lúa. Hội CCB xã Phước Hữu có hội viên Trần Bảy vượt khó, áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác 3ha lúa cho năng suất cao, đồng thời làm dịch vụ vận tải, máy kéo, cưới hỏi thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 5 lao động…

Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Phước Phan Văn Khanh cho biết: Những điển hình trên đã góp phần tăng tỷ lệ hội viên khá, giàu từ 22% lên 27,2%, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương giai đoạn 2016 - 2021. Nếu năm 2016 Ninh Phước có 26 hộ hội viên nghèo, tỷ lệ 4,73%, thì đầu năm 2020 giảm còn 3 hộ hội viên nghèo, tỷ lệ 0,3% và 21 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,5%. Qua 5 năm thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp Hội huyện Ninh Phước đã đoàn kết năng động, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. Đa số hội viên đã hưởng ứng tham gia, tạo sức lan tỏa, góp phần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên từng địa bàn hoặc sang địa bàn khác, nâng cao mức sống bình quân hội viên.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Ninh Phước tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi từ việc xây dựng kế hoạch, đăng ký, phát động, hưởng ứng, ký kết, đến việc phân công theo dõi chỉ đao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào ra diện rộng. Phấn đấu đến năm 2026, toàn huyện có trên 40% hộ hội viên khá, giàu; không còn hộ hội viên ở nhà tạm và tái nghèo; giảm hằng năm 1,5% hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; đặc biệt là xây dựng từ 9 - 12 mô hình kinh tế do CCB làm chủ.

Bài và ảnh Vân Tuyền

Các tin bài khác