Đồng hành xây dựng nông thôn mới

05/02/2020
(VBSP News) Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có 7/7 huyện, 100% xã hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò của NHCSXH tỉnh trong việc cho vay hỗ trợ giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Nông dân Thái Bình sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển trồng hoa

Nông dân Thái Bình sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển trồng hoa

Năm 2019, mặc dù hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn nhưng NHCSXH tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCSXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tin tưởng và đồng tình ủng hộ. NHCSXH tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực, chủ động tranh thủ khơi tăng nguồn vốn từ Trung ương, huy động nguồn vốn trên địa bàn, nguồn vốn thu hồi nợ đến hạn để đầu tư cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt là thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM trên địa bàn.
Với đối tượng phục vụ chủ yếu là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong năm qua, trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND tỉnh, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ban giảm nghèo cấp xã thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh; chủ động bố trí nguồn vốn để tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất. Đồng thời, tiếp tục rà soát những hộ vay vốn chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng nay đã thoát nghèo, thoát cận nghèo để đôn đốc thu hồi nợ, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng.
Đến ngày 31/12/2019, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 8,23% so với thời điểm 31/12/2018; trong đó nguồn vốn trung ương cấp chiếm 82,5%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,41% và nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất chiếm 16,09%. Cùng với việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh còn tập trung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để các địa phương củng cố, duy trì các tiêu chí trong xây dựng NTM cũng như tiếp sức cho các địa phương hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; thường xuyên tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn chi nhánh; đồng thời, chủ động tham mưu trình Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngoài ra, chi nhánh còn chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tích cực tham mưu với HĐND, UBND các cấp dành một phần kinh phí từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 31/12/2019, ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố chuyển sang NHCSXH tỉnh 7.954 triệu đồng, từ đó nâng tổng nguồn vốn ủy thác đầu tư toàn tỉnh lên 42.322 triệu đồng.
Với 9 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ, NHCSXH tỉnh đã ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội với tổng doanh số cho vay xây dựng NTM của chi nhánh đến ngày 31/12/2019 đạt trên 1.063 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng NTM đạt trên 2.875 tỷ đồng, chiếm 95,97% tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh, với trên 93.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Cụ thể, dư nợ của các chương trình tín dụng như: hộ nghèo 170 tỷ đồng, hộ cận nghèo 193 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 1.300 tỷ đồng, giải quyết việc làm 70 tỷ đồng, HSSV 135 tỷ đồng, xuất khẩu lao động 0,8 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 30 tỷ đồng, nhà ở xã hội 8 tỷ đồng, đặc biệt là chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dư nợ đạt 966 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng bảo đảm, thường xuyên duy trì ở mức thấp, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,11% trên tổng dư nợ.
Năm 2020, toàn tỉnh có 18 xã đăng ký phấn đấu đạt xã NTM nâng cao và 8 xã đăng ký phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu, do đó để tiếp tục hỗ trợ chương trình xây dựng NTM, NHCSXH tỉnh tiếp tục tập trung nguồn vốn cho các xã đang dồn lực hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại các xã, phường, thị trấn để nhân dân hiểu và sớm tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn các văn bản quy định; thực hiện theo dõi, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn gắn với chuyển giao KHKT, hướng dẫn phương pháp tổ chức SXKD từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài và ảnh Tạ Tiến Khẩn

Các tin bài khác