Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư làm việc với NHCSXH

15/07/2014
(VBSP News) Sáng 15/7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với NHCSXH. Dự buổi làm việc còn có Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT NHCSXH; đại diện các Bộ, Ban ngành; các ủy viên HĐQT, Ban chuyên gia tư vấn HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo; Trung tâm CNTT và Sở giao dịch NHCSXH.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc nhấn mạnh, tổng dư nợ của NHCSXH đến 30/6/2014 đạt 126.666 tỷ đồng, gấp trên 18 lần so với thời điểm thành lập (năm 2003), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 29,4%. Hiện có gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, tăng hơn 4 triệu khách hàng so với thời điểm thành lập với dư nợ bình quân hơn 18 triệu đồng/khách hàng (tăng hơn 15 triệu đồng/khách hàng). Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ là 9.796 tỷ đồng với hơn 422 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động hơn 11 năm qua

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động hơn 11 năm qua

Trong hơn 11 năm qua, đã có trên 24,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 10 triệu lao động, trong đó trên 102 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 3.236 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 5.766 nghìn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, gần 700 chòi tránh lũ cho hộ nghèo tại 7 tỉnh miền Trung, gần 95 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên, gần 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc… Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về nâng cao hơn nữa năng lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội địa phương để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động của NHCSXH theo mục tiêu định hướng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, mô hình cho vay của NHCSXH đã gắn kết ngân hàng với các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy được thế mạnh của các tổ chức, giảm chi phí hành chính, tăng khả năng hoàn trả vốn. “Dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Phụ nữ đã đạt trên 50 nghìn tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ 0,45%. Trong đó, nhiều tỉnh có dư nợ cao nhưng nợ quá hạn cũng chỉ chiếm 0,1% trên tổng dư nợ”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa chứng minh hiệu quả chương trình.

Đặc biệt, các hội viên phụ nữ không chỉ sử dụng vốn vay hiệu quả đúng mục đích mà còn tăng cường tiết kiệm, tham gia gửi tiết kiệm qua NHCSXH với tổng số tiền đến nay đạt 1.200 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn nhiều, vì vậy, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương góp thêm nguồn vốn để công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đánh giá cao hiệu quả cho vay của NHCSXH, đồng chí Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đề nghị, Đảng, Nhà nước cần tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tích cực hơn nữa với tinh thần tất cả xã hội cùng vào cuộc. Đặc biệt, cần có cơ chế chính sách để tăng nguồn cho NHCSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác cùng với đó là tăng cường sự phối hợp của ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm tra giám sát cho vay, để không xảy ra thất thoát vốn.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn đang thiếu vốn, trong khi đó chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH hiện có dư nợ thấp, trung bình chỉ được 1 tỷ đồng/tỉnh, thành phố. Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên đề nghị nên có riêng chương trình cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, nguồn vốn của NHCSXH đã giúp các hội viên nông dân nâng cao đời sống, thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, trong thời gian tới NHCSXH cần thêm nguồn vốn để tiếp tục cho vay các chương trình và nâng mức cho vay đối với một số chương trình như cho vay xây công trình vệ sinh môi trường nông thôn, cho hộ nghèo vay làm nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH là chính sách nhân văn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước và chính sách này đã đi vào đời sống của người dân.

NHCSXH cho vay công khai, minh bạch, đóng góp tích cực vào hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo. Giúp người dân nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, mạnh dạn hơn trong sản xuất kinh doanh, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp khá tốt. Vì vậy, việc đề nghị Chính phủ bổ sung thêm vốn cho NHCSXH là cần thiết, bởi NHCSXH mới đảm bảo 60% đối tượng có nhu cầu vay vốn, còn 40% chưa tiếp cận được.

IMG_9639a

Đánh giá về hoạt động của NHCSXH qua hơn một thập kỷ hoạt động, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư khẳng định, NHCSXH đã luôn bám sát mục tiêu: tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần thiết thực cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Từ 3 chương trình tín dụng chính sách nhận bàn giao khi thành lập, đến nay NHCSXH đang triển khai một số chương trình tín dụng chính sách lớn của Nhà nước và nhiều chương trình, dự án của các địa phương và các tổ chức, cá nhân ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 IMG_9623

“Khách hàng của NHCSXH là những đối tượng chính sách, gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhưng chỉ số nợ xấu như nói ở trên là mức rất thấp, thể hiện chất lượng cho vay của ngân hàng. Đặc biệt, hoạt động của NHCSXH đã nhận được sự ủng hộ sự đồng tình của người nghèo và các đối tượng chính sách khác”, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, mô hình cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội của NHCSXH đã củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương, gắn bó với người dân thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức chính trị - xã hội thành lập (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên). Bên cạnh đó, hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH đã trải khắp trên toàn quốc xuống tận các xã là điều kiện để xóa tình trạng xã trắng tín dụng của Nhà nước. Mô hình “Điểm giao dịch của NHCSXHtại trụ sở Ủy ban nhân dân xã” là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, mô hình này cần được tiếp tục khẳng định và phát huy.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức cũng rất lớn. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, NHCSXH phải tiếp tục phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đã được Đảng ta xác định là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trước ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về nâng cao hơn nữa năng lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội địa phương để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động của NHCSXH, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị việc xem xét ban hành Chỉ thị phải được thực hiện theo đúng quy trình. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng sẽ có chỉ đạo qua các kiến nghị của NHCSXH về việc bố trí nguồn vốn, ban hành chuẩn nghèo có tính tới yếu tố vùng, miền; có cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách…

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT NHCSXH

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT NHCSXH

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT NHCSXH trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc. Đặc biệt, những chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh sẽ là định hướng, mục tiêu để NHCSXH phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

“Với thành tựu đạt được thời gian qua, chúng tôi hứa sẽ nỗ lực phấn đấu cùng với sự hỗ trợ từ các Bộ, Ban, ngành để tín dụng chính sách ngày càng phát triển và trở thành công cụ hữu hiệu trong giảm nghèo”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết.

IMG_9619

Đồng chí Lê Hồng Anh với Lãnh đạo NHNN, NHCSXH và các Bộ, Ban, ngành

Đồng chí Lê Hồng Anh với Lãnh đạo NHNN, NHCSXH và các Bộ, Ban ngành

Nhóm Phóng viên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác