Đoàn công tác của HĐQT kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách tại Quảng Nam

13/12/2016
(VBSP News) Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của HĐQT NHCSXH năm 2016, Đoàn công tác của HĐQT do đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.
Đồng chí Lại Xuân Môn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH phát biểu

Đồng chí Lại Xuân Môn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH phát biểu

Theo báo cáo, trong thời gian qua, các thành viên Ban đại diện HĐQT từ tỉnh đến huyện của Quảng Nam đều bố trí thời gian hợp lý để thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Trưởng ban đã phê duyệt hàng năm. Năm 2016, đã có 11/12 thành viên được phân công đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại 17/18 huyện, 10 xã, 54 Tổ tiết kiệm và vay vốn và phỏng vấn 101 khách hàng (còn 1 thành viên sẽ thực hiện kiểm tra trong tháng 12/2016). Ban đại diện cấp huyện có 165/166 thành viên được phân công thực hiện kiểm tra tại 237/244 xã, 868 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn và 1.038 hộ vay. Các thành viên trong Ban đại diện đã làm việc tại xã và kiểm tra trực tiếp đến hộ vay, thông qua chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể cấp xã để nắm bắt tình hình hoạt động của Phòng giao dịch về công tác triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng và hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay.

Về tình hình hoạt động tín dụng, tổng nguồn vốn đến hết tháng 10/2016 là hơn 3.619 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng 3,5%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 111 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay 918 tỷ đồng, với 34.503 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 793 tỷ đồng, chiếm 86,34% doanh số cho vay (trong đó có 615 triệu đồng xóa nợ). Tổng dư nợ đạt 3.605 tỷ đồng, với trên 145.154 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,08% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo hàng năm, trong 2 năm 2015 - 2016 có 17.944 lượt hộ nghèo được vay vốn, đặc biệt đã giúp cho 12.143 lượt hộ cận nghèo, 8.493 lượt hộ mới thoát nghèo được tiếp tục vay vốn tín dụng ưu đãi, hạn chế tình trạng tái nghèo do thiếu vốn để thực hiện các phương án SXKD. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, như góp phần hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48 với 922 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở phòng tránh bão lũ; xây dựng được hơn 36 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở nông thôn; 18.596ha rừng được trồng từ đầu tư nguồn vốn WB3,… Nhìn chung đồng vốn tín dụng ưu đãi đang thực hiện đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời biểu dương những kết quả đạt được từ hoạt động của NHCSXH tỉnh. Chất lượng hoạt động tín dụng tốt, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu… Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị trong năm 2017 NHCSXH tỉnh Quảng Nam tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu tăng trưởng dư nợ năm 2017 khoảng từ  9% - 10%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Tiếp tục phấn đấu giữ vững chất lượng tín dụng, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đến 100% các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về nâng cao năng lực của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, nhằm huy động nguồn lực xã hội cùng thực hiện chung tay giảm nghèo bền vững.

Thái Hoà thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác