Đẩy mạnh hỗ trợ cho vay vốn trả lương để phục hồi sản xuất, kinh doanh

15/07/2021
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Nam Định vừa triển khai thực hiện chính sách cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương để phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với mức lãi suất 0% và thời hạn dưới 12 tháng.
images1323174_Untitled_1

Người dân đến nhận vốn vay ưu đãi của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã

Để đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, NHCSXH tỉnh tập trung rà soát đối tượng, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ vay vốn công khai minh bạch đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời. Theo đó, người sử dụng lao động cần vay vốn lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu, Danh sách người lao động đang tham gia BHXH; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài); Giấy ủy quyền (nếu có). Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 (đối với vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh). Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc; phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động; có trách nhiệm hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn cho NHCSXH và đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 38 Quyết định này.

Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động, làm căn cứ để NHCSXH cho vay. Sau đó, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến NHCSXH nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh, cá nhân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

Trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu rõ lý do từ chối. NHCSXH tỉnh cùng khách hàng ký kết Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng; giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng. Thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn. Việc giải ngân của NHCSXH tỉnh cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6 và 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 05/4/2022 hoặc sớm hơn khi kết thúc gói hỗ trợ.

Đức Toàn

Các tin bài khác