Đáp ứng nhu cầu vay vốn cho người nghèo trong mùa dịch

20/09/2021
(VBSP News) Với phương châm không để tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình giải ngân và truyền tải các nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, trong thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) tích cực tháo gỡ khơi thông các chương trình tín dụng chính sách để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân và đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kép cũng như thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
quy chau

Nông dân huyện Quỳ Châu vay vốn chính sách phát triển chăn nuôi gà thả vườn

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quỳ Châu đã tích cực tranh thủ tối đa nguồn vốn ưu đãi với doanh số cho vay đạt 94,5 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ 2,5 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 2,2 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; trong đó, 450 lượt hộ nghèo, 520 lượt cận nghèo, 180 lượt hộ thoát nghèo, 50 lao động được giải quyết việc làm, 12 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động, 670 lượt hộ SXKD tại vùng khó khăn vay vốn, 325 công trình nước sạch và vệ sinh được sữa chữa và xây mới.

Tổng dư nợ cho vay toàn huyện đạt 384,6 tỉ đồng, tăng so với đầu năm 36,5 tỉ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 10,5% vượt mục tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm, với 16 chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện, hơn 9 nghìn hộ vay vốn, thông qua 217 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ bình quân 42,8 triệu đồng/hộ. Thông qua hoạt động vay vốn tín dụng ưu đãi đã quan tâm xây dựng được nhiều mô hình làm ăn kinh tế điển hình như: Mô hình chăn nuôi bò lai sin của hộ gia đình chị Tô Thị Hương ở bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, hộ anh Nguyễn Văn Hữu ở bản Lâm Hội, xã Châu Hội chăn nuôi lợn đen bản, hộ chị Vi Thị Nhung ở bản Kiềng xã Châu Bính Chăn nuôi trâu sinh sản kết hợp nuôi cá trồng keo…

Song song với tăng trưởng về dư nợ đơn vị luôn quan tâm đến tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nợ quá hạn toàn huyện đến ngày 31.8.2021 chỉ còn 56 triệu đồng, chiếm 0,01% tổng dư nợ. Đến nay, có 9/12 xã trên địa bàn không có nợ quá hạn. Hoạt động giao dịch tại xã tiếp tục được đơn vị được duy trì và phát huy để nâng cao tinh thần phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, phương châm “Giao dịch tại xã, phục vụ tại nhà” tại 12 Điểm giao dịch tại xã, thị trấn làm cơ sở để giúp cho người dân giảm bớt thời gian đi lại, thời gian giao dịch. Tại các Điểm giao dịch tại xã đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cũng như của địa phương để từng bước đảm bảo an toàn cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động giao dịch tại xã.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 68 và và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phân công cán bộ chủ chốt tiếp cận, làm việc 24 doanh nghiệp trên địa bàn để rà soát đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Từ đó, nắm bắt tình hình nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn, giúp cho doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống, giảm thiểu các tác động tiêu cực bởi đại dịch để góp phần sớm ổn định kinh tế và sớm phục hồi nhanh SXKD.

Thời gian tới, Phòng giao dịch tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW và Chỉ thị 40-CT/TW, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Quỳ Châu sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Là động lực lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện tại các địa phương và là cơ sở để đẩy lùi đại dịch COVID-19, thực hiện nhiệm vụ kép góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

Đặng Hoài Nam

Các tin bài khác