Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt cuốn sách về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư

04/03/2023
(VBSP News) Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản.
z4154715654528_d40dfc615d36443e2af3d6964f1575e4

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
                                                                               Ảnh: tư liệu VGP

Chiều 03/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, là lâu dài, chống là quan trọng, là cấp bách.
Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; lãnh đạo ban, đơn vị; lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Hội nghị được kết nối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

images3220036_3

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách và một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

images3220035_2

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương thông tin những nội dung liên quan đến cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo đó, cuốn sách dày 623 trang, gồm những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.Qua đó, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

caf0c7a28ee653b80af7

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 36 điểm cầu (Trong hình: Các đảng viên thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương dự Hội nghị quán triệt tại Điểm cầu Đảng ủy NHCSXHTW)

Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên sẽ hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực…

PV

Các tin bài khác