Đảng, Nhà nước luôn hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp (VTV1 - 19h00 - 8/8/2021)