Đảng bộ NHCSXH TW tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

23/11/2018
(VBSP News) Ngày 23/11/2018, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu. Tại điểm cầu chính, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu của NHCSXH có 392 đảng viên đang sinh hoạt tại các Ban CMNV Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội tập trung tham dự đầy đủ.
image001

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng phát biểu chị đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng khẳng định các Nghị quyết, Quy định, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng - Trưởng Ban Tổ chức TW giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; đồng thời thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Quy định trách nhiệm nêu gương được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về trách nhiệm của đảng viên đã được Bộ Chính trị ban hành. Quy định này đã thực sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay; đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn; đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của các đồng chí là Ủy viên Trung ương đối với chính mình, đối với toàn Đảng, toàn dân; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là nét văn hóa của mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị. Cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Đồng chí cho biết, mặc dù còn một số khó khăn, thách thức và hạn chế, nhưng tổng hợp khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua cho năm 2018.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành cần tập trung, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của nền kinh tế. Cả nước phải kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn và đẩy nhanh hơn nữa đổi mới tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH TW Đảng - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh quan điểm Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đặt mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo TW yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình và nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị. Quán triệt, học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”.

image002

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu tại Điểm cầu NHCSXH

Kết thúc Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu NHCSXH, đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng ủy NHCSXH TW tại NHCSXH. Dự thảo chương trình hành động tập trung yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo chuyên môn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Ban Chấp hành đảng bộ đề ra; Tham mưu, xây dựng các chính sách tín dụng hỗ trợ sự phát triển kinh tế của các vùng biển đảo; Các cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Đảng, nghiêm túc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

image003

Các đảng viên thuộc Đảng bộ NHCSXH TW tại điểm cầu NHCSXH

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe các nội dung trình bày của toàn thể các đảng viên tại NHCSXH đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, toàn thể các đảng viên tiếp tục nghiên cứu để nắm rõ các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể của từng cá nhân, từng đơn vị để triển khai nhanh chóng, có hiệu quả Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

PV

Các tin bài khác