Đại hội chi bộ NHCSXH tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

26/03/2020
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn chúc mừng chi bộ NHCSXH tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn chúc mừng chi bộ NHCSXH tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ NHCSXH tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để đề ra những kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Hàng năm chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng ưu đãi đến nay đạt 2.888 tỷ đồng, tăng 99,772 tỷ đồng so với năm 2014, tương ứng mức tăng trưởng dư nợ là 52,9%, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,6%. Các khoản thu, chi được kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ quy định; công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ được thực hiện theo đúng quy định, góp phần nâng cao hoạt động chi nhánh. Đơn vị cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, đến nay nguồn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt 68,663 tỷ đồng tăng 33,013 tỷ đồng so với năm 2014. Hàng năm chi bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó năm 2015, 2016 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh), 100% đảng viên chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi bộ NHCSXH tỉnh phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn và tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 6% - 7%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%, thu lãi đạt 99% trở lên, đến 31/12/2025 tổng dư nợ đạt 3.944 tỷ đồng;
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Việt Sơn - Giám đốc chi nhánh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ.

Quang Bảo

Các tin bài khác