Đa dạng giải pháp nâng cao chất lượng thu hút hội viên

18/03/2020

Cùng với đổi mới hoạt động truyền thông, việc đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp hội viên cũng được các cấp Hội PN TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) quan tâm đẩy mạnh. Năm 2019, hội đã nhận ủy thác của NHCSXH với tổng dư nợ trên 172 tỷ đồng để cho 5.500 hội viên vay vốn. Ngoài ra, hỗ trợ xây mới 12 mái ấm tình thương trị giá 380 triệu đồng, sửa chữa 2 nhà trị giá 40 triệu đồng, hỗ trợ 63 hộ gia đình con giống trị giá 326 triệu đồng.

TheoBáo Quảng Ninh

Các tin bài khác