Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình

18/03/2020

Thời gian qua, với các hoạt động vận động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo của các cấp Hội PN xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã và đang mở ra cơ hội cho nhiều phụ nữ tại địa phương vươn lên, khẳng định vai trò của mình trong xây dựng kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Hội PN xã còn nhận ủy thác của NHCSXH  để cho 161 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng, tiết kiệm 439 triệu đồng.

TheoBáo Tiền Giang

Các tin bài khác