Phụ nữ Thiện Kế chung tay xây dựng NTM

09/03/2020

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM, Hội PN xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã đã hỗ trợ hội viên bằng nhiều hình thức. Năm 2019, Hội đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 209 hộ hội viên vay vốn tổng dư nợ là 6,365 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn vận động chị em tham gia triển khai các mô hình cây giống, con giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao; tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ hội viên nghèo…

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác