NHCSXH kết nạp đảng viên mới

(VBSP) Chiều 25/4/2012, chi bộ Ban Kế toán và Quản lý tài chính NHCSXH tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Vân Anh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương, đại diện Chi bộ các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch và Công đoàn NHCSXH.
Công tác Đảng   13/12/2012   Không bình luận 

Chỉ thị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4

(VBSP) Ngày 24/2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Công tác Đảng   13/12/2012   Không bình luận 

Niềm tin vào công cuộc chỉnh đốn Đảng

(VBSP) Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng chỉnh đốn Đảng chính là gạn đục, khơi trong làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, để phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đây cũng là niềm tin vào sự thành công của công cuộc chỉnh đốn Đảng.
Công tác Đảng   13/12/2012   Không bình luận 

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

(VBSP) Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Website NHCSXH Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Công tác Đảng   13/12/2012   Không bình luận 

Đảng ủy NHCSXH Trung ương lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

(VBSP) Năm 2011, tình hình kinh tế nước ta đã có những chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực; công nghiệp và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá, nông nghiệp phát triển ổn định, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. ASXH được bảo đảm; đời sống nhân dân, tiếp tục được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ở trong nước nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, lạm phát còn ở mức cao, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp.
Công tác Đảng   13/12/2012   Không bình luận 

NHCSXH kết nạp đảng viên mới

(VBSP) Sáng 15/12, tại Hội sở chính NHCSXH, Chi bộ Văn phòng long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lương Thị Xuân. Dự lễ kết nạp có đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương; đại diện Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Trung tâm Đào tạo, CNTT, Sở giao dịch và các Ban chuyên môn nghiệp vụ.
Công tác Đảng   13/12/2012   Không bình luận 

Đảng bộ NHCSXH Trung ương lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị

(VBSP) Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, năm 2010 NHCSXH đã tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, HSSV, GQVL, hộ gia đình SXKDVKK và chương trình NS&VSMTNT đạt kết quả tốt. Đặc biệt là tập trung nguồn lực cho 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Đó là nội dung trọng tâm về kết quả hoạt động của Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đảng bộ NHCSXH Trung ương đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống

(VBSP)
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Xây dựng Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong sạch, vững mạnh

(VBSP) Năm 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010, trong năm 2010, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tập trung lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương kết thúc thành công

(VBSP) Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, ngày 20 - 11, Ðại hội lần thứ nhất Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết thúc, thành công tốt đẹp.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ nhất

(VBSP) Sáng 19-11, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội. 318 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

NHCSXH kết nạp đảng viên mới

(VBSP) Trong không khí chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chiều 28-9, tại Hội sở chính NHCSXH, Chi bộ Tổ chức cán bộ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Cao Tuấn Hào.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

(VBSP) Tối 24-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên

(VBSP) Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết phải nỗ lực làm tốt công tác giáo dục quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trương ương 6 khóa X, Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến có tính vững chắc và thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm, hành động và năng lực tổ chức thực tiễn của cấp ủy, Chi bộ, cán bộ, đảng viên.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(VBSP) Trong hai ngày 06 và 07-8, NHCSXH đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tới dự có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn; Phó Chủ tịch Hội LHPNVN H’Ngăm NiêKĐăm; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân, cùng nhiều vị khách quý thuộc các Ban, ngành, các NHTM nhà nước có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP. Hà Nội và 101 đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ, Đảng bộ về dự Đại hội.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Đảng bộ NHCSXH Trung ương

(VBSP) Trong những năm tới, hoạt động của NHCSXH còn phải tiếp tục đón nhận nhiều thuận lợi, thách thức mới từ trong nước và nước ngoài, đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tuy đã có phần nào hồi phục sau thời kỳ suy thoái nặng, nhưng chưa có đầy đủ tín hiệu vững chắc, an toàn, tình trạng thất nghiệp còn nặng nề trên diện rộng. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn hệ thống quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn tăng trưởng với phát triển toàn diện, tập trung các nguồn vốn cho các chương trình tín dụng XĐGN nhanh và bền vững. Từ mục tiêu, yêu cầu lớn nêu trên, NHCSXH xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010 là 25%, từ năm 2011 đến 2015, mỗi năm tăng từ 16 đến 20%. Hàng năm phải đạt 95% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, 90% đảng viên đủ tư cách, tối thiểu kết nạp được 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, 95% số đảng viên trở lên hàng năm được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đã ban hành.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Động lực mới cho Đảng bộ NHCSXH Trung ương tiếp tục phát triển

(VBSP) Đảng bộ NHCSXH Trung ương, năm 2009 được nâng lên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - hiện có 15 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 267 đảng viên. Là Đảng bộ của một tổ chức kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ II (2006 - 2010), Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã huy động cao nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chính sách, nhiệm vụ lớn của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương Khóa II đã đề ra.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Cùng chuyên môn làm tốt vai trò tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc

(VBSP) Chi bộ Văn phòng hiện có 14 đảng viên (trong đó Nam chiếm 71,4%, Nữ chiếm 28,6%) trong tổng số 51 cán bộ, nhân viên của khối Văn phòng. Trong thời gian qua, công tác tổ chức của Văn phòng có một vài thay đổi dẫn tới nhân sự của Chi bộ Văn phòng cũng có thay đổi. Số đảng viên chuyển đi có 05 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí cấp ủy Chi bộ.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối của Đảng

(VBSP) Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH đang nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới và phát triển toàn diện của ngành. Đáp ứng như cầu hội nhập và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc XĐGN.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Nơi đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

(VBSP) Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ công nghệ và quản lý cao cho toàn hệ thống thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2006 - 2010. Ngày 26/3/2007, Chủ tịch HĐQT NHCSXH ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT về việc thành lập Trung tâm đào tạo (TT ĐT) với chức năng tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển toàn hệ thống.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận