Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội

19/12/2012
(VBSP) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Dự Đại hội có đồng chí Phan Thị Thuộc - Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; đại diện LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh.
11111

Đồng chí Phan Thị Thuộc - Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2009 - 2012, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước đã vận động cán bộ viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đến cán bộ viên chức và người lao động; sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị để tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể thao; phát động các phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Với những thành tích trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, ngành và của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Phát huy những thành tích đạt được, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012 - 2015 là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật cho đoàn viên Công đoàn; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách lề lối làm việc trong hoạt động chuyên môn và Công đoàn nhằm tăng năng suất và hiệu quả; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; hàng năm tổ chức cho cán bộ viên chức và người lao động đi tham quan, nghỉ mát, nghỉ dưỡng, khám sức khoẻ định kỳ; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Thị Thuộc - Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH ghi nhận những bước tiến trong công tác chuyên môn của đơn vị và hoạt động của của tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Phước cần tăng cường các hoạt động phong trào giữa các Tổ Công đoàn và giữa các đơn vị trong chi nhánh để đoàn viên Công đoàn có sự giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo cơ hội cho Công đoàn viên được tham gia các hoạt động tập thể, làm phong phú đời sống tinh thần cho cán bộ viên chức và người lao động.

1

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội lần này cũng đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III, dự kiến được tổ chức vào Quý I/2013.

Phạm Ngọc Tiến

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác