Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IV

19/12/2012
(VBSP) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh vừa long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015.
11111

Các đồng chí Lãnh đạo chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Tham dự Đại hội có đại diện LĐLĐ tỉnh; Công đoàn NHNN trên địa bàn và toàn thể đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phan Thị Thuộc - Q.Chủ tịch Công đoàn NHCSXH đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2009 - 2012 Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã phát huy được vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, là tổ chức quần chúng rộng rãi, lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Tích cực động viên, khuyến khích cán bộ viên chức và người lao động trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Hoạt động của Công đoàn đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khẳng định vị trí của NHCSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, đến hết 30/9/2012, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt trên 1.548 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt: 1.536 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng là bình quân là 5,6%…

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có đạo đức trong sáng, trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong hoạt động NHCSXH. Phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh vững mạnh xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch về tài chính và tín dụng mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV đề ra là: Nguồn vốn tăng bình quân hàng năm từ 10% - 15%; tổng dư nợ tăng trưởng bình quân từ 10% - 13%; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%; đảm bảo thu nhập của người lao động…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Thuộc - Q.Chủ tịch Công đoàn NHCSXH đã chúc mừng những thành tích mà Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị: Công đoàn cơ sở tỉnh Bắc Ninh phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý, chấn chỉnh ngay những sai sót trong quá trình hoạt động và chuẩn bị tốt để tham gia Hội thi “Nghiệp vụ giỏi - tài năng văn nghệ” NHCSXH lần thứ I và tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT NHCSXH.

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2015 và 3 đại biểu đi dự Đại hội lần thứ III Công đoàn NHCSXH.

 

Tuyết Minh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác