Công đoàn chi nhánh tỉnh Quảng Ninh: Làm tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua

23/12/2012
(VBSP News) Theo báo cáo tại Đại hội Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV vừa diễn ra vào sáng 18-7, nhiệm kỳ qua, Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với chuyên môn vận động toàn thể cán bộ viên chức và người lao động hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển SXKD cải thiện đời sống, không ngừng tăng trưởng dư nợ cho vay.
11111

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Ninh trình bày báo cáo

Từ năm 2008 đến nay, doanh số cho vay của chi nhánh đạt 1.198 tỷ đồng, tổng dư nợ là 1.240 tỷ đồng, tăng 697 tỷ đồng, với 98 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, bình quân 12,6 triệu đồng/hộ, vốn huy động và quản lý là 1.270 tỷ đồng, tăng 717 tỷ đồng và bằng 230% so với cuối năm 2007, tốc độ tăng bình quân nguồn vốn và dư nợ hàng năm là 36%.

Về phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác cho vay, thu nợ thông qua hoạt động ủy thác từng phần cũng đã chuyển tải được nguồn vốn ưu đãi kịp thời, hiệu quả tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua đó, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng trong việc cấp vốn tín dụng ưu đãi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua còn có những tồn tại thiếu sót cần khắc phục như: Thời gian cho công tác Công đoàn chưa nhiều và chưa chủ động. Một số Công đoàn bộ phận còn yếu, công tác tuyên truyền giáo dục, học tập chính trị nghiệp vụ nâng cao năng lực công tác chưa đều, chưa phát huy được hết vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn,…

1

Các đại biểu dự Đại hội

Thay mặt cho Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, ủy viên Ban Thường vụ Nguyễn Xuân Lập phát biểu: “Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên Công đoàn trước mọi nhiệm vụ chính trị Nhà nước giao về công tác giảm nghèo; đồng thời nâng cao cảnh giác với một số đối tượng xấu, lợi dụng trước tình hình chính trị, an ninh trật tự phức tạp trên địa bàn hiện nay,…”

2

Đồng chí Nguyễn Xuân Lập phát biểu

Biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ XĐGN mà NHCSXH đang triển khai, Chánh Văn phòng NHCSXH, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH Việt Nam Đỗ Minh Hùng phát biểu: Trong thời gian tới, cần nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi, đẩy nhanh tăng trưởng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục đánh giá những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong công tác đổi Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi, công tác quản lý tài chính, củng cố và nâng cao chất lượng Tổ TK&VV,… Bên cạnh đó, đồng chí còn lưu ý, Công đoàn chi nhánh cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của đoàn viên Công đoàn ở các bộ phận cơ sở, thường xuyên tổ chức các đợt tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước để động viên kịp thời về tinh thần cho đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức thường xuyên các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nuôi dưỡng các phong trào này thật tốt,…

3

Đồng chí Đỗ Minh Hùng phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cũng đã công bố các Quyết định của Công đoàn cấp trên về công tác thi đua khen thưởng.

4

Đồng chí Đỗ Minh Hùng, Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn NHCSXH Việt Nam trao Giấy khen và chúc mừng các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong thời gian qua

Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2012.

5

6

Đại diện các cấp, các ngành chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2012

Nhiệm kỳ 2010 - 2012, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu, phương hướng là quyết tâm xây dựng một tập thể cán bộ viên chức và người lao động có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới trong hoạt động ngân hàng và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN với khẩu hiệu hành động “Tất cả vì mục tiêu XĐGN, vì sự phát triển bền vững của hệ thống và của tổ chức Công đoàn NHCSXH, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Năng suất, chất lượng và hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho”.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây dựng, quản lý đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ viên chức và người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống NHCSXH.

NVH - TNG

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác