Chư Prông đẩy mạnh cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi

03/06/2020
(VBSP News) Thời gian qua, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã tập trung đẩy mạnh và tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH; trong đó, đặc biệt chú trọng cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Từ đó, nhiều hộ dân đã có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo.
gia lai

Người nghèo ở huyện Chư Prông (Gia Lai) vay vốn chính sách đầu tư nuôi bò

Cuối năm 2019, gia đình chị Lý Thị Cúc ở tổ 1, thị trấn Chư Prông đã thoát khỏi hộ nghèo và chuyển sang hộ cận nghèo. Ngay đầu năm nay, chị đã được tạo điều kiện tiếp cận với vốn vay của NHCSXH huyện để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản với hy vọng sẽ vươn lên thoát nghèo bền vững và có điều kiện cho con cái ăn học.
Hiện, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Chư Prông đạt trên 365 tỷ đồng với gần 11.000 lượt hộ vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt trên 250 tỷ đồng với gần 6.400 lượt hộ vay vốn. Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, chính quyền các địa phương và các hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra và hướng dẫn các hộ vay sử dụng đúng mục đích.
Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 1 Lê Thị Nguyệt cho biết: “Đối với những hộ chăn nuôi bò sinh sản thì chúng tôi cũng đến trực tiếp với gia đình để hướng dẫn cụ thể đối với số tiền mua về thì mua bò, rồi chăn nuôi, chăm sóc; còn với những hộ vay trồng, chăm sóc cà phê thì chúng tôi cũng có trách nhiệm đến động viên, hướng dẫn sử dụng vốn vay về thì phải sử dụng như thế nào, trồng, bón phân, tiền công”.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Prông còn hơn 2.000 hộ nghèo và gần 4.400 hộ cận nghèo; chủ yếu tập trung trong vùng đồng bào DTTS. Do đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khơi tăng và tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.
Phó Giám đốc NHCSXH huyện Chư Prông Phan Tiến Dũng chia sẻ: Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương cũng như của nguồn vốn ngân sách của huyện chuyển sang để tập trung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời thường xuyên rà soát các đối tượng khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và vận động bà con mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất để phát triển kinh tế địa phương và cùng với huyện nhà để xây dựng thành công nông thôn mới.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước mà trong những năm qua đã có rất nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Prông, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS đã từng bước ổn định được cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Từ đó, góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bài và ảnh Đức Hải

Các tin bài khác