Chủ động giao dịch xã, đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19

(VBSP News) Để kịp thời giải ngân vốn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện SXKD, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên đã tổ chức giao dịch xã trở lại ở một số địa phương đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch.

Tại các Điểm giao dịch xã, cán bộ NHCSXH và các thành phần tham gia đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách… theo quy định. Tổ giao dịch cũng lắp tấm chắn ngăn cách giữa cán bộ ngân hàng và người đến giao dịch; bố trí bàn hướng dẫn bên ngoài để kiểm tra y tế, các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt… thì không được vào giao dịch.

Phóng sự ảnh của Lê Hảo đã ghi lại một số hình ảnh tại các phiên giao dịch xã trong mùa dịch.