Cả hệ thống chính trị “vào cuộc” phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách ở Bình Thuận

06/09/2019
(VBSP News) Chiều ngày 06/9/2019, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.
image001

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu chỉ đạo

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các Sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 40; đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chủ trương giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới.

image002

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, hoạt động ủy thác ngày càng được nâng lên. Hiện NHCSXH tổ chức giao dịch tại 127/127 trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn; quản lý trên 2.300 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại thôn, khu phố. Năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH tỉnh, huyện được nâng lên rõ rệt kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 2.616 tỷ đồng, tăng 944 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 2.608 tỷ đồng, tăng 943 tỷ đồng so với năm 2014, với trên 100 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đưa đến 100% các thôn, khu phố trong toàn tỉnh, góp phần giúp trên 28 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho trên 6,6 nghìn lao động; giúp trên 9,7 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 56 nghìn công trình nước sạch và 52 ngàn công trình vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng nhà để ở giai đoạn 2 cho 116 hộ nghèo; gần 10 ngàn hộ ở vùng khó khăn được vay vốn SXKD,…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã góp phần to lớn trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40; thể hiện rõ qua việc chất lượng đầu tư của nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn ở nông thôn, vùng khó khăn phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng phi chính thức, góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm lo đời sống người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua hoạt động tín dụng chính sách, nhân dân tin tưởng hơn vào chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự gắn kết trong toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý những tồn tại, đó là một số địa phương vẫn chưa quan tâm việc tuyên truyền các chính sách tín dụng xã hội; một bộ phận đoàn viên, hội viên, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo;

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách này. HĐND và UBND các cấp cần quan tâm cân đối, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động huy động nguồn vốn chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố kiện toàn Tổ tiết kiệm vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình phát huy hiệu quả nguồn vốn xem đây là tiêu chí xếp loại của mỗi tổ chức…

Dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, NHCSXH đã khen thưởng cho 41 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40. 

image003image004

image005

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận danh hiệu

Dân Duyên

Các tin bài khác