Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những trụ cột tích cực trong công tác giảm nghèo tại Thanh Hóa

04/09/2019
(VBSP News) Sáng ngày 04/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị sô 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí: Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan địa phương.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cho rằng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; được đông đảo tầng lớp nhân dân đón nhận và đồng tình ủng hộ. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những trụ cột tích cực, quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trong 05 năm triển khai, Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, tạo sự ổn định trong đời sống xã hội; giúp người nghèo có cơ hội tạo việc làm mới, ngành nghề mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Đến ngày 30/6/2019, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách, tăng 8 chương trình so với trước khi có Chỉ thị 40 với tổng dư nợ đạt 9.156,7 tỷ đồng; hơn 262 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 05 năm qua đạt 2.164,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm.

Đặc biệt, từ khi thực hiên Chỉ thị số 40, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương tăng 104,7 tỷ đồng, qua đó, giúp 1.344 hộ nghèo được vay vốn với số tiền trên 48,2 tỷ đồng; 1.010 khách hàng vay giải quyết việc làm mới với số tiền trên 42,2 tỷ đồng; 242 hộ xây dựng công trình NS&VSMTNT với số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, NHCSXH đã tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay các huyện miền núi, huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 7,92%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,23%.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Với hiệu quả đã được chứng minh, tín dụng chính sách xã hội không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị - xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng với nhân dân, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục coi thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 là 1 nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực, quan trọng trong các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cần tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; bổ sung giải pháp huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch xã; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng… Cùng với đó, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội để nâng cao chất lượng sử dụng nguồn vốn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua.

Nguyễn Mai

Các tin bài khác