Vốn ưu đãi đồng hành cùng xã Tân Mỹ giảm nghèo

26/11/2020
(VBSP News) Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã đồng hành cùng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Mỹ trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 4%/năm, góp sức giúp xã đạt chuẩn NTM năm 2016.
dt_25112020829_a3

Vay vốn NHCSXH, gia đình anh Bùi Văn Lợi ở xóm Nạch, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Từ số vốn ban đầu chưa đến 10 triệu đồng của chương trình cho vay hộ nghèo, nhờ chăm chỉ, chịu khó làm ăn, tích lũy đầu tư, gia đình anh Bùi Văn Lợi ở xóm Nạch đã thoát nghèo. Hiện, gia đình anh duy trì 5.000 m² mía, 1.000 m² lúa cho thu nhập ổn định. Gia đình anh Lợi chỉ là một trong hàng trăm hộ sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích, có hiệu quả trên địa bàn xã Tân Mỹ.
Xã có 13 xóm, 1.624 hộ, hơn 7.500 nhân khẩu. Toàn xã có 19 Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH, dư nợ đạt trên 15,6 tỷ đồng, với 706 hộ vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn có dư nợ cao nhất, đạt trên 4,3 tỷ đồng, với 222 hộ vay vốn; chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ trên 2,8 tỷ đồng, 110 hộ vay vốn; chương trình cho vay hộ cận nghèo dư nợ trên 2,4 tỷ đồng, 91 hộ vay vốn; chương trình cho vay hộ thoát nghèo dư nợ trên 2,1 tỷ đồng, 94 hộ vay vốn… Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,03%. Ngoài ra, xã huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ trên 625 triệu đồng.
Đảng ủy, UBND xã đã chủ động phối hợp NHCSXH huyện triển khai tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp nhiều hộ có thêm vốn phát triển SXKD, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Xã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua sinh hoạt chi, tổ của 04 tổ chức chính trị - xã hội, niêm yết công khai tại Điểm giao dịch xã.
Ngoài ra, phối hợp các ban, ngành của huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trang bị kiến thức, hướng dẫn người nghèo cách tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập. Chỉ đạo, vận động nhân dân làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với cải tạo vườn tạp. Trên địa bàn xã có một số cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả cao như: sắn gần 300ha, mía tím 51ha; bí xanh 20ha; cây củ đậu 26ha; cây ăn quả có múi trên 50ha…
Chủ tịch UBND xã Bùi Đức Toàn cho biết: Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH thực sự là cứu cánh đối với hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người nông dân đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 9%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Hải Linh

Các tin bài khác