Hội Nông dân Hòa Bình phát huy vai trò nhận ủy thác vốn vay ưu đãi

11/02/2020
(VBSP News) Phát huy vai trò cầu nối nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Hòa Bình, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp hàng nghìn hội viên tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, KHKT, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân Hòa Bình có thêm điều kiện mở rộng chăn nuôi

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân Hòa Bình có thêm điều kiện mở rộng chăn nuôi

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với NHCSXH chỉ đạo các cấp hội nhận ủy thác cho vay tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; giám sát việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo hiệu quả trong việc cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu KT-XH trên địa bàn tỉnh.
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, các cấp hội đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội, xây dựng NTM ở địa phương. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với NHCSXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp: Phân công cán bộ có năng lực thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ số hộ vay vốn để kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay bảo đảm đúng mục đích; tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình tín dụng ưu đãi cho cán bộ, hội viên… Đặc biệt, để giúp các hộ vay vốn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được vay, hội phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hàng nghìn hộ nông dân.
Đến nay, Hội Nông dân tỉnh quản lý 716 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác đạt 808.035 triệu đồng với 26.763 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư nợ.
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng chương trình ủy thác, các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hướng dẫn để người dân nhận thức đầy đủ về chính sách ưu đãi, nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm tự nguyện.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương cho biết: Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với NHCSXH tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm truyền tải đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến hội viên; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; kịp thời biểu dương những điển hình trong tổ chức thực hiện ủy thác, sử dụng vốn vay. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả… giúp các hộ dân từng bước thoát nghèo, phát triển SXKD.

Bài và ảnh Đinh Thắng

Các tin bài khác