Vĩnh Long có gần 34.500 lượt hội viên được vay vốn phát triển sản xuất

07/10/2014

Trong quý III/2014, các cấp Hội Nông dân huyện Long Hồ, Tam Bình và TP. Vĩnh Long đã phối hợp NHCSXH giúp gần 34.500 lượt hội viên vay tín chấp với tổng số tiền trên 435 tỷ đồng để có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Báo Vĩnh Long

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác