Trà Bồng giải ngân hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

31/05/2023
(VBSP News) Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, NHCSXH huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa giải ngân cho 26 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Trà Tân để làm nhà ở. Thời gian vay là 15 năm.

NHCSXH huyện Trà Bồng giải ngân vốn vay chính sách tại xã Trà Tân

NHCSXH huyện Trà Bồng giải ngân vốn vay chính sách tại xã Trà Tân

Theo báo cáo, đến nay kết quả giải ngân vốn tín dụng tại 12 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện miền núi Trà Bồng đã đạt hơn 4,1 tỷ đồng với 103 hộ vay.

Có thể nói, thời gian qua NHCSXH huyện Trà Bồng nói riêng và các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện nói chung của tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời giải ngân các chỉ tiêu nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn chính sách kịp thời, hiệu quả, có điều kiện thúc đẩy kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trần Cường

Các tin bài khác