Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tiếp, làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Giang

16/06/2022
(VBSP News) Trong ngày 16/6, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã có buổi tiếp, làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Giang về hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
6X0A0659

NHCSXH làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng

Tại buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đến nay đạt 3.964 tỷ đồng, với 13.744 lượt khách hàng vay vốn; tổng dư nợ đạt 3.681 tỷ đồng, tăng 316 tỷ đồng so với năm 2021. Thời gian qua, NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các Sở, ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tính đến nay, ngân sách thành phố đã uỷ thác qua chi nhánh NHCSXH 1.672 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố cũng đã ủy thác 130 tỷ đồng để chi nhánh thành phố chủ động cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đặc biệt, thời gian qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã chỉ đạo quyết liệt chi nhánh thực hiện giải ngân các chương trình chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị NHCSXH Việt Nam trong thời gian tới phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế cho vay đối với những hộ có mức sống trung bình nhằm giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo, để thành phố Đà Nẵng thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Ha Giang

Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh đề nghị NHCSXH bố trí thêm nguồn lực để tỉnh triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng đã tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh.
Theo báo cáo mới nhất đến thời điểm này, tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 358 tỷ đồng so với đầu năm 2022; tổng dư nợ đạt 3.947 tỷ đồng, với 87.614 khách hàng đang vay. Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 5.633 lượt hộ nghèo, 1.718 lượt hộ cận nghèo, 313 lượt hộ mới thoát nghèo ở Hà Giang được vay vốn SXKD; tạo việc làm cho 1.282 lao động; 1.684 hộ tại vùng khó khăn được vay vốn mở rộng và phát triển kinh doanh; 3.439 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo theo tiêu chuẩn được xây dựng,…
Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Hà Giang đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đến nay đạt hơn 206 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn chính sách, ở Hà Giang xuất hiện rất nhiều mô hình là hộ đồng bào DTTS làm ăn hiệu quả.
Để phát huy hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị NHCSXH Việt Nam bố trí nguồn vốn phù hợp để tăng cường vốn vay cho các chương trình tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Địa phương cam kết sẽ giám sát và có các hướng dẫn cụ thể để người dân sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích.
Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Giang đối với tín dụng chính sách xã hội và hoạt động NHCSXH trên địa bàn thời gian qua, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết đối với những đề xuất, kiến nghị của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Giang là phù hợp với thực tế hiện nay. NHCSXH Việt Nam ghi nhận và kiến nghị với các Bộ, ngành sớm nghiên cứu đề xuất Chính phủ cho phép triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hà Giang, Ban đại diện HĐQT các chi nhánh NHCSXH tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả cho vay các chương trình chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thiết thực, ý nghĩa.

PV

Các tin bài khác