Tín dụng ưu đãi giúp người nghèo tăng thu nhập

01/04/2020
(VBSP News) Những năm qua, nhờ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH để mở rộng phát triển SXKD, hàng nghìn hộ dân trong diện khó khăn ở TP Đà Nẵng đã có công ăn, việc làm và thu nhập ổn định.
Webp.net-resizeimage (1)

Bà Hoàng Thị Hạnh ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vay vốn chính sách mở tiệm bán bánh canh, có việc làm ổn định

Hơn 50% dư nợ cho vay giải quyết việc làm
Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch cho vay phù hợp. Đặc biệt, trong số các chương trình cho vay của NHCSXH thì chương trình cho vay giải quyết việc làm đã đạt nhiều kết quả đáng kể.
Vốn chính sách giúp hàng nghìn hộ dân có việc làm và thu nhập ổn định
Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH TP Đà Nẵng đạt 2.402 tỷ đồng, tăng 370 tỷ đồng so với năm 2018, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 1.520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63%/tổng nguồn và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 882 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37%/tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đạt 2.398 tỷ đồng, tăng 370 tỷ đồng so năm 2018, đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết thành phố đề ra, với 67.311 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt 1.525 tỷ đồng; dư nợ từ nguồn vốn địa phương đạt 873 tỷ đồng.
Trong những tháng đầu năm 2020, NHCSXH TP Đà Nẵng đã có trên 5.800 khách hàng được vay vốn, doanh số cho vay lên đến 250 tỷ đồng; doanh số thu nợ 197 tỷ đồng; trong đó số lao động được tạo việc làm, duy trì việc làm ổn định trên 4,3 nghìn lao động.
“Nhờ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, hỗ trợ vốn cho các cơ sở SXKD và hộ gia đình để mở rộng sản xuất. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH đến hết năm 2019 là 1.275 tỷ đồng, chiếm 53%/tổng dư nợ”, ông Đoàn Ngọc Chung nhấn mạnh.
Xác định là thành phố năng động, tạo việc làm cho lao động, trong đó có lao động nông thôn là vấn đề quan trọng, những năm qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng đã có những chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể, nhằm hướng nguồn vốn chính sách tới mục tiêu tạo việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, trong đó có lao động nông thôn.
Góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi
Những năm qua, chương trình cho vay giải quyết việc làm có nhiều đổi mới đã tạo ra sự thông thoáng, hiệu quả, được khách hàng và đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Các dự án vay vốn đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, hoàn trả vốn vay đúng kỳ hạn, diện vay vốn rộng, vốn được quay nhiều vòng.
Bà Hoàng Thị Hạnh ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu chia sẻ: “Trước đây tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, do không có vốn để kinh doanh nên đời sống gia đình gặp khó khăn. Được NHCSXH cho vay 70 triệu đồng, gia đình tôi đã mở tiệm bán bánh canh, làm kế sinh nhai và nhờ vậy gia đình tôi đã ổn định cuộc sống…”.
Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung nhấn mạnh, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là công cụ kinh tế hữu hiệu trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều nhanh và bền vững, phát triển thành phố theo hướng “4 an” tại Đà Nẵng. Hoạt đồng tín dụng chính sách luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ Thành ủy, UBND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương cơ sở, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách đã ngày càng phát huy hiệu quả.
Hiện nay, vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả để giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Thông qua các chương trình tín dụng chính sách các đối tượng thụ hưởng có vốn kịp thời để đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, từ đó, góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi”, ông Đoàn Ngọc Chung nhấn mạnh thêm.

Trong năm 2019, NHCSXH TP Đà Nẵng đã giúp cho 4.202 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn SXKD, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững; duy trì, mở rộng và tạo việc làm mới cho 16.197 lao động. Bên cạnh đó, 1.436 HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 2.918 công trình nước sạch, 2.842 công trình vệ sinh môi trường được xây mới.

Bài và ảnh Đoàn Hồng - Trần Hậu

Các tin bài khác