Tín dụng chính sách giúp làng nghề truyền thống phát triển

Cùng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác, hiện nay NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Yên còn cho vay các dự án phát triển làng nghề truyền thống ở địa phương với 33 dự án có doanh số vay lên tới trên 12 tỷ đồng. Nguồn vốn này thời gian qua đã giúp giải quyết việc làm cho 2.500 lao động và thu hút gần 1.300 lao động theo mùa vụ.

Điều đáng chú ý nhất là từ năm 2012 trở lại đây, tỉnh Phú Yên còn trích ngân sách địa phương mỗi năm từ 3 - 5 tỷ đồng, ủy thác cho chi nhánh để cho vay nhằm giải quyết việc làm.

Ông Hồ Văn Thục - Phó giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Yên cho biết: “Đứng trước nguy cơ các làng nghề truyền thống ngày càng mai một, UBND tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể ở địa phương tiến hành khảo sát, thẩm định cho các hộ vay vốn tiếp tục sản xuất, khôi phục, phát triển làng nghề, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân”.

Tùy vào nhu cầu, mỗi hộ được vay trung bình từ 10 - 20 triệu đồng mua nguyên vật liệu, phân bón, giống cây để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Dưới đây là một số mô hình dự án hiệu quả đã được đầu tư từ vốn vay do phóng viên chúng tôi ghi nhận từ cơ sở (Lê Hảo thực hiện).