Thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet

11/06/2014
(VBSP News) Nhằm phát huy thế mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sáng 10/6, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đoàn Khối đã tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet” với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên trong Khối. Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương vinh dự có 20 đoàn viên tham gia cuộc thi.
Các đoàn viên thanh niên NHCSXH tham gia cuộc thi

Các đoàn viên thanh niên NHCSXH tham gia cuộc thi

Cuộc thi là sân chơi tri thức để các đoàn viên thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tìm hiểu và thể hiện kiến thức của mình về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị.

Với hình thức thi trực tuyến trên phần mềm máy tính do chính đoàn viên thanh niên trong Khối xây dựng, các thí sinh tham gia dự thi sẽ trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút/đề thi.

Thông qua các nội dung thi, đoàn viên thanh niên sẽ nắm chắc các vấn đề lý luận, từ đó vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn lao động, công tác, đồng thời góp phần giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng đất nước.

Thời gian tới, Đoàn Khối sẽ triển khai phần mềm xuống tất cả các Đoàn trực thuộc, áp dụng phổ biến thi trắc nghiệm cho toàn Đoàn.

Tin và ảnh PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác