Thi đua là động lực để phát triển

13/04/2015
(VBSP News) Hòa chung khí thế vui tươi, phấn khởi của cán bộ, viên chức (CBVC) trong toàn hệ thống thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị Thi đua yêu nước NHCSXH lần thứ II và Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, vừa qua, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo NHCSXH đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” trong nữ viên chức lao động, giai đoạn 2010 - 2014.
Bằng khen của Thống đốc NHNN được trao cho 2 cá nhân thuộc Trung tâm Đào tạo đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2012 - 2013

Bằng khen của Thống đốc NHNN được trao cho 2 cá nhân thuộc Trung tâm Đào tạo đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2012 - 2013

Tới dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Vinh, Uỷ viên BTV Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng giám đốc; đồng chí Đỗ Thị Huê - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH kiêm Trưởng ban nữ công.

Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá công tác phát động, tổ chức thực hiện và kết quả các phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015; thảo luận thông qua phương hướng công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” trong cán bộ viên chức Trung tâm đào tạo

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại Trung tâm Đào tạo luôn được cấp ủy Đảng, chuyên môn và tổ chức công đoàn quan tâm và được CBVC sôi nổi hưởng ứng. Nhiều phong trào thi đua được phát động, tạo hiệu ứng tích cực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm; Phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”…

Thông qua các phong trào thi đua, tập thể CBVC Trung tâm Đào tạo đã phát huy được truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, đơn vị đều được được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“, năm 2014 được công nhận là tập thể xuất sắc tiêu biểu Hội sở chính; 06 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”,  02 “Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng”; đặc biệt có đồng chí Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo vinh dự nhận danh hiệu cao quý “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ giỏi chuyên môn, có phẩm chất chính trị - đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn biết chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”… phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã được phát động và duy trì thường xuyên với sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm và sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của tất cả nữ cán bộ viên chức trong đơn vị. Trong giai đoạn 2010 - 2014, 100%  nữ CNVC của đơn vị được Công đoàn cơ sở công nhận danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, 07 chị được Công đoàn NHCSXH tặng Giấy khen.

Tập thể nữ công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo vinh dự nhận Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tập thể nữ công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo vinh dự nhận Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Tổng giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đào tạo đạt được trong công tác thi đua khen thưởng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Trung tâm Đào tạo cần bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch công tác đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành cho CBVC trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực… Bên cạnh đó, Trung tâm cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải coi thi đua là động lực phát triển; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua trở nên rộng khắp trong tập thể đơn vị; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức thi đua - khen thưởng, bảo đảm phát huy ý nghĩa thiết thực của thi đua - khen thưởng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác