Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

21/09/2018
(VBSP News) Đó là nội dung vừa được Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương và Giám đốc TT Hỗ trợ phát triển TNNT thuộc TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Văn đề cập tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 chương trình liên tịch giữa NHCSXH và TW Đoàn diễn ra vào chiều nay (21/9).
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình liên tịch giữa TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và NHCSXH 6 tháng đầu năm 2018 cho biết, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH cùng cấp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, nợ quá hạn được duy trì đảm bảo an toàn; công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền về các điển hình tiên tiến về sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi được chú trọng; tổ chức thành công các lớp tập huấn về công tác quản lý, kiểm tra cho cán bộ đoàn và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đến 30/6/2018, tổng dư nợ trong toàn hệ thống Đoàn TN nhận ủy thác của NHCSXH đạt 23.660 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo có dư nợ đạt 6.078 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 3.830 tỷ đồng, NS&VSMTNT 3.215 tỷ đồng và cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn là 3.105 tỷ đồng… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện cũng đang quản lý 24.664 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 876 nghìn hộ vay. Bình quân dư nợ 959 triệu đồng/tổ.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; duy trì và giảm nợ quá hạn xuống còn 0,5% tổng dư nợ; tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn trong công tác nhận ủy thác vốn vay; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ xâm tiêu, chiếm dụng vốn của người nghèo và thường xuyên giám sát nguồn vốn vay…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phươngcho biết những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua đã góp phần vào kết quả chung trong việc NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương đề nghị từ nay đến hết năm 2018, hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH các cấp tập trung giải ngân vốn cho hộ nghèo nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng trong năm; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay; duy trì hoạt động nề nếp Tổ tiết kiệm và vay vốn và làm tốt hơn nữa thông tin tuyên truyền để động viên đoàn viên thanh niên vay, sử dụng vốn hiệu quả cũng như làm gương sáng cho các đoàn viên thanh niên khác trong cả nước đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Thông tin tại Hội nghị, Giám đốc TT hỗ trợ PTTN nông thôn Nguyễn Quốc Văn một lần nữa khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho các đoàn viên thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS có cơ hội làm giàu. Đồng vốn tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa nhân văn, là động lực để mỗi đoàn viên có ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. TW Đoàn cũng đề nghị NHCSXH tiếp tục đồng hành để làm tốt nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao.

PV

Các tin bài khác