Tập trung huy động các nguồn lực, giữ vững chất lượng hoạt động tín dụng, nhân rộng điển hình tiên tiến

08/07/2018
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH tại Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 vừa diễn ra sáng nay (08/7).
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thái Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Trường Sơn - Trưởng phòng cơ sở Đảng và Đảng viên Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW; Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên chính Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ.

image002

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch; Giám đốc Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc cơ sở đào tạo khu vực miền Nam; Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

Hoàn thành 67% kế hoạch tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo nguồn vốn thanh khoản; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững. Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán và quản lý tài chính, truyền thông, thi đua khen thưởng, văn phòng được quan tâm thực hiện tốt.

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 13.723 tỷ đồng (+7,8%) tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 13.893 tỷ đồng, tăng 3.197 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ  ngân sách địa phương đạt 10.908 tỷ đồng, tăng 1.863 tỷ đồng; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 22.548 tỷ đồng, tăng 4.054 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng (+5,8%) so với cuối năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,81% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,42%.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đánh giá chung về củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 6 tháng qua

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đánh giá chung về củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 6 tháng qua

Trong 6 tháng đầu năm, NHCSXH đã thực hiện kiểm tra toàn diện tại 8 chi nhánh; kiểm tra chuyên đề tại 6 chi nhánh; Phối hợp, làm việc với các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán theo quy định.

Cùng với đó, NHCSXH đã thực hiện báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Với kết quả cụ thể kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, ngân sách nhà nước đã cấp bổ sung cho NHCSXH là 4.142,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay tăng 7.100 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 1.863 tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 30/6/2018 đạt 10.908 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương trong cả nước đã tiếp tục quan tâm hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc.

Với doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 33.998 tỷ đồng tăng 2.756 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đã giúp hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ, đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 137 nghìn lao động, trong đó gần 3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 10 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 840 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 14,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 100 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Chú trọng công tác kiểm tra, giữ vững chất lượng tín dụng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Trên cơ sở kết quả hoạt động đã đạt được của toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống thời gian qua đã bám sát các chỉ đạo, định hướng, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thách thức trong những tháng đầu năm.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị chủ động khai thác, huy động nguồn lực để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn, đặc biệt chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; Chủ động xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho năm tiếp theo; Tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH.

Tổng Giám đốc chỉ đạo cụ thể các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt, đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; Nghiêm túc thực hiện lịch giao dịch tại xã; Thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro, theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra tại các địa phương, kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả; Hoàn thiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH và thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, phúc tra các chi nhánh tỉnh, thành phố.

Cuối cùng, Tổng Giám đốc lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH thực hiện; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, đánh giá khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ cán bộ phát huy năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. 

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Trưởng Ban Kiểm soát Lê Ngọc Bảo chúc mừng và trao tặng Giấy khen cho 19 chi nhánh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Trưởng Ban Kiểm soát Lê Ngọc Bảo chúc mừng và trao tặng Giấy khen cho 19 chi nhánh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

19 chi nhánh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trong quý II, 6 tháng đầu năm 2018

19 chi nhánh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trong quý II, 6 tháng đầu năm 2018

26 Phòng Giao dịch NHCSXH được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc, trong đó có  02 đơn vị đã có thành tích giữ vững chất lượng tín dụng và không phát sinh nợ quá hạn 6 tháng đầu năm 2018 và 24 đơn vị đã có thành tích trong công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy tháng đầu tư địa phương trên địa bàn cấp huyện trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2018

26 Phòng Giao dịch NHCSXH được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc, trong đó có 02 đơn vị đã có thành tích giữ vững chất lượng tín dụng và không phát sinh nợ quá hạn 6 tháng đầu năm 2018 và 24 đơn vị đã có thành tích trong công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư địa phương trên địa bàn cấp huyện trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2018

PV

Các tin bài khác