Nỗ lực giảm nghèo ngay từ đầu năm

05/02/2020

Mục tiêu của tỉnh Đồng Nai trong năm 2020 sẽ giảm 1,5 nghìn hộ nghèo và 2.000 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Nhiều địa phương cũng đang kiến nghị cần sớm có những giải pháp điều chỉnh về mở rộng đối tượng được vay vốn từ NHCSXH. Có rất nhiều hộ khó khăn cần vốn để tự tạo việc làm nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Do đó, cần tạo điều kiện hơn nữa để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần giảm tỷ lệ tái nghèo.

Theo Báo Đồng Nai

Các tin bài khác