NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi: “Nghiệp vụ giỏi tín dụng chính sách xã hội”

04/06/2017
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các hội: Cựu chiến binh, Nông dân; Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Nghiệp vụ giỏi tín dụng chính sách xã hội”.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải tại hội thi

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải tại hội thi

Hội thi “Nghiệp vụ giỏi tín dụng chính sách xã hội”, đã thu hút 216 thí sinh đại diện cho 27 Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố và hội sở chi nhánh. Các thí sinh trải qua 2 phần thi với các nội dung: Chào hỏi, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tình huống, tín dụng, kế toán, ngân quỹ, tin học dưới hình thức trắc nghiệm.

Hội thi nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, sự hiểu biết, sự gắn kết và tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ NHCSXH và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay. Đồng thời, thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm hạt nhân thúc đẩy phong trào hoạt động tại cơ sở. Qua đó, động viên, khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay tích cực tìm hiểu nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý tổ chức thực hiện công tác ủy thác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho NHCSXH huyện Nga Sơn, giải Nhì cho NHCSXH huyện Đông Sơn, Hà Trung, giải Ba cho NHCSXH huyện Thường Xuân, Yên Định và Bá Thước.

Tin và ảnh Khánh Phương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác